Status fiber

Mangler kun 9

Status per dags dato er 48 av minimum 57 bestilte fiber abonnementer, det betyr er at vi mangler kun 9 bestillinger på fiber for å sikre utbyggingen.

Husk at eksisterende kobbernett blir lagd ned innen 2021 og ikke lenger vedlikehold, dvs at hvis det skjer noe uforutsett før 2021 kan det hende at man står helt uten nett.

De som enda ikke er sikkert om det lønner seg å bestille fiber nå, men heller vil vente med håp at det blir enda billigere kan bare glemme det. Prisen på tilbudet er såpass bra med den subsidiering vi får fra fylkeskommunen og kommunen at det blir vanskelig å få det til ved et senere tidspunkt.

Trenger man hjelp med bestilling er det bare å ta kontakt med undertegnede eller naboen…!

Gå inn på

www.fiber.telenor.no

og bestill i dag

Godt oppmøte på folkemøte

I kveld, tirsdag 9.4. ble det avhold folkemøte om fiberutbygging i Mostadmark.

Mostingene kjente sin besøkelsestid
Bra oppmøte i samfunnshuset

Omlag 40-50 pers møtte opp.

Pål Magnar Dahlø fra Trøndelag Fylkeskommunen informerte om prosjektet og generelt om disse type utbygginger og finansieringen rundt dette.

Hans Christian Ingdahl fra Telenor informerte om tilbudet og kampanjen som Telenor kjører i forbindelse med nytegning av fiber og TV.

Bestill fiber idag

Gå inn på https://fiber.telenor.no for å bestille fiber.

Ønsker du å bestille fiber på hytta så må dette registreres utenom denne lenken. Send da gjerne adresse, navn og telefonnummer til undertegnende (Johannes Stöhr, tel. 909 15 071, eller johannes@jossasen.no) så kan vi lage en liste og sende den inn til Telenor som da tar kontakt.

Minimum 70%

Husk at minst 70% av husstandene må bestille et abonnement for at prosjektet skal gjennomføres.

Hvis du er i tvil om du trenger fiber, så må du huske på at det eksisterende kobbernett  (adsl) fases ut i løpet av få år og da er det fiber som gjelder.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt

for Mostadmark Utvikling og prosjektgruppa for fiber

Johannes Stöhr

 

Foldsjøen rundt

Turmarsj

Søndag 16. september arrangeres Foldsjøen rundt.

Dette er en turmarsj for hele familien. Møt opp for en flott tur!

Start mellom kl. 11.00 og 12.00

Start og mål er ved kjelleren til Mostadmark kapell.

Startkontigent: kr. 50,- pr. pers /kr. 120,- familie

Kiosksalg på Kleiva og kapellet.

Arr. Mostadmark idrettslag

Felles skogtur til Hevilen

Førstkommende Søndag 17/6-2018 blir det felles skogtur til Hevilen.

Oppmøte Sneishaugan kl. 10.

Vi kjører til “Øyinj” nedom Fjellstuggu. Vi går om Fosslivollen-Hevilen-Heviltjønna-Bjørnstadtjønna-Finnpålstuggu-Fjellstuggu og tilbake til bilene.

Hele turen tar ca. 4 timer. Vi koker kaffe og spanderer ved Heviltjønna. Hvis været tillater det tenner vi bål for evt. grilling.

Hjertelig velkommen

Arr. Mostadmark IL

Fiber til Mostadmark

Oppdatering fra prosjektgruppe for Fiber.

Etter samtale med Dahlø i fylkeskommunen idag, skal det legges ut et fellesprosjekt for utbygging av fiberbredbånd, som innbefatter Mostadmarka, på doffin.no i løpe av uka (uke 24).  Det betyr i klartekst at ting er i gang og begynt å rulle.

Illustrasjonsbilde

Etter at anbudene har kommet inn og en eventuell kontrakt med utbygger er signert skal prosjektet være gjenomført i løpet av 18 måneder. Dette forutsetter selvfølgelig at det blir bra nok oppslutning fra interessenter. (min. 70%)

Dette er en svært positiv utvikling, så her gjelder det å være positiv og framsnakke fiberbredbånd/kabel tv, at vi får flest mulig interessenter.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Johannes Stöhr

Fine forhold i Vennafjell Opp traseen

Det meldes om fine forhold i traseen til Vennafjell opp.

Det er noen få flekker med snø igjen mellom Engvollen og toppen.

Gode sko med godt feste anbefales.

Utsikt på toppen av Vennafjellet

Gode parkeringsmuligheter ved skytterbanen i Mostadmarka. Følg skilting og merking med rød maling.

God tur

Oppdatering fra prosjekt “Fiber”

Etter ny samtale med Pål Magnar Dahlø i fylkeskommunen blir det mer å mer realistisk at det blir fiber også i Mostadmarka (fra Halvorsplassen og oppover) i løpe av rimelig tid. I følge av en grovkalkyle som er gjort av Telenor vil tilkoblingsgebyret ikke blir mer enn rundt kr. 5000,-  (med forbehold)

Det er tegnet en intensjonsavtale med Telenor for området “Halla/Bakken” med en opsjon for Mostadmarka. Det betyr at hvis finansiering fra kommunal side samt tilstrekkelig med interessenter (kunder) er tilstede, blir det fiber internet og mulighet for kabel TV innen kort tid!

Veien videre

Rett etter påske blir det sannsynligvis invitert til et info møte hvor Telenor legger frem det de kan tilby av internett og TV løsninger. Her blir det kanskje allerede mulighet å skive seg opp og bestille tjenestene.

Restene er opp til oss

Nå gjelder det for oss å skape positivitet rundt dette for å få flest mulig folk med på det. Jo flere som er interessert desto bedre.

Det å oppgradere boligen med fiber er tross alt også en investering i fremtiden, selv om man kanskje ikke har behov for fiber/kabel TV her og nå, så er det det som er fremtiden og vil gi en verdiøkning for huset/boligen. Samtidig legges det tilrette og blir mer attraktivt for nye folk å bosette seg og eventuelt etablere noe i Mostadmarka.

Johannes Stöhr

Alt ligger til rette for å blåse nytt liv i bygda (Bladet.no)

F.v. Frank Schmiemann, Odd Bjørkli, Bernt-Ole Ravlum, Ole Christian Iversen, Solvi Skogstad, Anita Fredriksen, Jim Rune Krogstad, Per Hembre, Karin Renå, Stig Oddbjørn Aas, Johannes Stöhr, John-Atle Skjerve, Håvard Rønning og Laila Tøndel. Foto: Ole H. Sveian
Mostadmarkutvalget møttes for andre gang denne uka.

Arbeidsutvalget for Mostadmark og leder Stig Oddbjørn Aas har fått et rikholdig materiale å arbeide med.

Mandag møttes de for andre gang.

– Vi er en gruppe på femten personer som er bredt sammensatt fra lag og foreninger, politikere, Malvik kommune og Meraker Brug, sier Aas.

Han forteller at på mandagens møte kom det fram ideer og en del ting som de skal se nærmere på.

– Vi har etablert en arbeidsgruppe på fem personer som består av Karin Renå, Johannes Stöhr, Ole Hermann Sveian, Per Hembre og meg. Det er litt tidlig å legge frem saker til avisa, før vi har sett nærmere på dem. Men det er ikke noen hemmelighet at hvis bygda skal utvikle seg, så trenger vi tilflytting av nye mostinger også trenger vi næringsutvikling. Vi sliter også med dårlig internett. I tillegg er det en del enkeltsaker som har kommet på bordet, sier Aas som er litt forsiktig med å komme med for mange detaljer før de skal legge frem saken til kommunestyret i april.

– En del av det vi diskuterer må inn i arealplanen som skal vedtas av kommunestyret i april.

Vei til Sveberg

– Noe mer kan du vel komme med?

– Vi kunne tenkt oss en vei til Sveberg. Men vi er i tenkeboksen ennå og flere av ideene vi har på bordet ligger fram i tid. Å få fart i Mostadmark er ikke noe som blir gjort over natta. Men internett er noe som vi bør få en løsning på snart, sier Aas

Foldsjøen

Foldsjøen er også en viktig del av Mostadmark.

– Mange i bygda er oppsatt på å bevare den. Derfor er det fint at Meraker Brug er med i utvalget, slik at de kommer til orde i alle sakene. Det gjelder også tilflytting av nye mostinger. Da trengs det boligbygging og Meraker Brug, som er den største grunneieren i bygda, vil være en sentral aktør.

– Tror du at dere vil få liv i bygda?

– Ja, det tror jeg. Ellers ville vi ikke har holdt på dette. Men hvordan og hvilke tiltak som skal til, er litt for tidlig å si ennå. Og er det noen som har noen gode ideer vil vi gjerne at de tar kontakt, slik at vi kan ta dem med i arbeidet. Hvis det er noen som kan tenke seg å videreutvikle Mostadmark med ideer og penger, så er de hjertelig velkommen.

Har sovet

Han er klar på at bygda har sovet i timen.

– Ja, og derfor må vi se hva vi kan gjøre selv for å sette Mostadmark på kartet. Engasjementet i gruppa er sterkt. Og det kom mye folk på folkemøtet, så det lover godt.

– Er det håp for Mostadmark?

– Ja, det vil jeg absolutt si. En del er opp til oss selv, men det ser ut for at vi trenger noen døråpnere. Vi har mange av de samme utfordringene som andre bygder, men har en fordel med at vi har en ganske sentral beliggenhet. Vi har kort avstand til både Trondheim og flyplassen. I tillegg har vi en stor arbeidsgiver i Jøssåsen Landsby. Så alt ligger til rette for at vi kan blåse liv i bygda igjen, sier Stig Torbjørn Aas, leder av utvalget.

Kilde: Bladet 10.02.2017