Møte med ordfører og varaordfører

Mostadmark Utvikling, representert ved leder Kristian Rolstad og nestleder Johannes Stöhr, møtte ordfører i Malvik Ingrid Aune og varaordfører Ole Hermann Sveian idag.  Målet med møtet var å informere om arbeidet som Mostadmark Utvikling holder på med, hva som er viktig for oss og hva vi forventer av kommunen.

Vi snakket bland annet om Foldsjøen, busstilbudet med ny soneinndeling og ikke minst fiberutbygging som grunnleggende, kanskje til og med eksistensielle saker for oss.

Mostadmark er i den unike situasjonen at vi har et eget punkt i Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 på side 5 punkt 2.7

“Vi skal bidra til en positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark.”

Med dette ser vi frem til et godt samarbeid i fremtiden.

Leder og nestleder i Mostadmark Utvikling med ordfører og varaordfører i Malvik kommune (fra venstre Johannes Stöhr, Ingrid Aune, Ole Hermann Sveian, Kristian Rolstad)