Høytidsstund i Mostadmark kapell

Det ble en flott og varm høytidsstund i Mostadmark Kapell i dag.

Godt og vel 60 sambygdinger og besøkende fylte kapellet. Prest Bjørn Hesselberg holdt gudstjenesten. Gudstjenesten bar preg av mange flotte salmer, som gav oss julestemning. Under gudstjenesten var det flott tekstlesing ved Torstein Bjørgum. Trompetist Sigbjørn Sæbø bidrog til å gjøre musikken ekstra fin i kirken, sammen med organist TorkiI Skille. I tillegg sang Sofia Thoresen, med sin vakre stemme,  «Mitt hjerte alltid vanker» .

Sofia og Sigbjørn  skapte høytid.