Alt ligger til rette for å blåse nytt liv i bygda (Bladet.no)

F.v. Frank Schmiemann, Odd Bjørkli, Bernt-Ole Ravlum, Ole Christian Iversen, Solvi Skogstad, Anita Fredriksen, Jim Rune Krogstad, Per Hembre, Karin Renå, Stig Oddbjørn Aas, Johannes Stöhr, John-Atle Skjerve, Håvard Rønning og Laila Tøndel. Foto: Ole H. Sveian
Mostadmarkutvalget møttes for andre gang denne uka.

Arbeidsutvalget for Mostadmark og leder Stig Oddbjørn Aas har fått et rikholdig materiale å arbeide med.

Mandag møttes de for andre gang.

– Vi er en gruppe på femten personer som er bredt sammensatt fra lag og foreninger, politikere, Malvik kommune og Meraker Brug, sier Aas.

Han forteller at på mandagens møte kom det fram ideer og en del ting som de skal se nærmere på.

– Vi har etablert en arbeidsgruppe på fem personer som består av Karin Renå, Johannes Stöhr, Ole Hermann Sveian, Per Hembre og meg. Det er litt tidlig å legge frem saker til avisa, før vi har sett nærmere på dem. Men det er ikke noen hemmelighet at hvis bygda skal utvikle seg, så trenger vi tilflytting av nye mostinger også trenger vi næringsutvikling. Vi sliter også med dårlig internett. I tillegg er det en del enkeltsaker som har kommet på bordet, sier Aas som er litt forsiktig med å komme med for mange detaljer før de skal legge frem saken til kommunestyret i april.

– En del av det vi diskuterer må inn i arealplanen som skal vedtas av kommunestyret i april.

Vei til Sveberg

– Noe mer kan du vel komme med?

– Vi kunne tenkt oss en vei til Sveberg. Men vi er i tenkeboksen ennå og flere av ideene vi har på bordet ligger fram i tid. Å få fart i Mostadmark er ikke noe som blir gjort over natta. Men internett er noe som vi bør få en løsning på snart, sier Aas

Foldsjøen

Foldsjøen er også en viktig del av Mostadmark.

– Mange i bygda er oppsatt på å bevare den. Derfor er det fint at Meraker Brug er med i utvalget, slik at de kommer til orde i alle sakene. Det gjelder også tilflytting av nye mostinger. Da trengs det boligbygging og Meraker Brug, som er den største grunneieren i bygda, vil være en sentral aktør.

– Tror du at dere vil få liv i bygda?

– Ja, det tror jeg. Ellers ville vi ikke har holdt på dette. Men hvordan og hvilke tiltak som skal til, er litt for tidlig å si ennå. Og er det noen som har noen gode ideer vil vi gjerne at de tar kontakt, slik at vi kan ta dem med i arbeidet. Hvis det er noen som kan tenke seg å videreutvikle Mostadmark med ideer og penger, så er de hjertelig velkommen.

Har sovet

Han er klar på at bygda har sovet i timen.

– Ja, og derfor må vi se hva vi kan gjøre selv for å sette Mostadmark på kartet. Engasjementet i gruppa er sterkt. Og det kom mye folk på folkemøtet, så det lover godt.

– Er det håp for Mostadmark?

– Ja, det vil jeg absolutt si. En del er opp til oss selv, men det ser ut for at vi trenger noen døråpnere. Vi har mange av de samme utfordringene som andre bygder, men har en fordel med at vi har en ganske sentral beliggenhet. Vi har kort avstand til både Trondheim og flyplassen. I tillegg har vi en stor arbeidsgiver i Jøssåsen Landsby. Så alt ligger til rette for at vi kan blåse liv i bygda igjen, sier Stig Torbjørn Aas, leder av utvalget.

Kilde: Bladet 10.02.2017

 

Hva skjer med Mostadmark? (Malviknytt)

Da kommunestyret vedtok å legge ned Mostadmark Barnehage i april i år ble det samtidig vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på utviklingen av tettstedet framover.

Eva Lundemo (H) har sendt inn en interpellasjonen til ordføreren om temaet, som skal behandles i kommunestyremøtet 31.oktober:

Ordfører.

I kommunestyremøte den 4. april 2016 valgte det politiske flertallet i kommunen, å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I vedtaket står det at barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.
Dette er ingen omkamp for barnehagen i Mostadmark, da barn og ansatte ved Mostadmark Barnehage nå er flyttet til Sandfjæra barnehage.

Det er nå over seks måneder siden representanten, og leder i Utvalg for oppvekst og kultur, Trond Hoseth fra Arbeiderpartiet sto på talerstolen i kommunestyret og sa det var beklagelig at det ble slik, at det politiske flertallet ikke lengre kunne lukke øynene for realitetene.
Representanten Hoseth stilte derfor, på vegne av flertallet forslag om å avvikle barnehagen i Mostadmark.
I tillegg ble det vedtatt at Formannskapet skulle sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. Formannskapet skulle fastsette mandat og tidsfrist for dette utvalgets arbeid og representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget. Rådmannen skulle i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark. I arbeidet med en slik tiltaksplan ble det vedtatt at rådmannen skulle høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne selv mente kunne bidra til å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt.

Som medlem i Formannskap har jeg ikke registrert at det har vært gjort noe for å følge opp dette vedtaket, da utover å flytte barn og ansatte til Hommelvik.

Jeg ber derfor Ordføreren redegjøre for kommunestyret hvordan arbeidet har vært med å følge opp kommunestyrets vedtaket fra 4. april 2016.

Eva Lundemo
Malvik Høyre

 

 

Vedtak i Kommunestyret – 04.04.2016

Barn og ansatte i Mostadmark barnehage flyttes til Sandfjæra barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift høst 2016.

Formannskapet bes sette ned et tverrpolitisk utvalg for å drøfte og fremme tiltak for videre utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark, samt fastsette mandat og tidsfrist for utvalgets arbeid.

Representant fra Mostadmark skal inngå i utvalget.

Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med ovennevnte utvalg, legge fram en tiltaksplan for å stimulere til utvikling av lokalsamfunnet i Mostadmark.

I arbeidet med en slik tiltaksplan skal rådmannen høre innbyggerne i Mostadmark om hvilke tiltak innbyggerne mener kan bidra til å gjøre lokalsamfunnet attraktivt.

Les hele protokollen her.

Kilde: Malvikbladet.no 09.10.2016