Status fiber

Mangler kun 9

Status per dags dato er 48 av minimum 57 bestilte fiber abonnementer, det betyr er at vi mangler kun 9 bestillinger på fiber for å sikre utbyggingen.

Husk at eksisterende kobbernett blir lagd ned innen 2021 og ikke lenger vedlikehold, dvs at hvis det skjer noe uforutsett før 2021 kan det hende at man står helt uten nett.

De som enda ikke er sikkert om det lønner seg å bestille fiber nå, men heller vil vente med håp at det blir enda billigere kan bare glemme det. Prisen på tilbudet er såpass bra med den subsidiering vi får fra fylkeskommunen og kommunen at det blir vanskelig å få det til ved et senere tidspunkt.

Trenger man hjelp med bestilling er det bare å ta kontakt med undertegnede eller naboen…!

Gå inn på

www.fiber.telenor.no

og bestill i dag

Godt oppmøte på folkemøte

I kveld, tirsdag 9.4. ble det avhold folkemøte om fiberutbygging i Mostadmark.

Mostingene kjente sin besøkelsestid
Bra oppmøte i samfunnshuset

Omlag 40-50 pers møtte opp.

Pål Magnar Dahlø fra Trøndelag Fylkeskommunen informerte om prosjektet og generelt om disse type utbygginger og finansieringen rundt dette.

Hans Christian Ingdahl fra Telenor informerte om tilbudet og kampanjen som Telenor kjører i forbindelse med nytegning av fiber og TV.

Bestill fiber idag

Gå inn på https://fiber.telenor.no for å bestille fiber.

Ønsker du å bestille fiber på hytta så må dette registreres utenom denne lenken. Send da gjerne adresse, navn og telefonnummer til undertegnende (Johannes Stöhr, tel. 909 15 071, eller johannes@jossasen.no) så kan vi lage en liste og sende den inn til Telenor som da tar kontakt.

Minimum 70%

Husk at minst 70% av husstandene må bestille et abonnement for at prosjektet skal gjennomføres.

Hvis du er i tvil om du trenger fiber, så må du huske på at det eksisterende kobbernett  (adsl) fases ut i løpet av få år og da er det fiber som gjelder.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt

for Mostadmark Utvikling og prosjektgruppa for fiber

Johannes Stöhr

 

Infomøte om fiberutbygging i Mostadmark

Sted: Mostadmark samfunnshus

Dato: 09.04.2019 kl.: 19-21

Tirsdag 9. April kl. 19-21 inviteres til infomøte om fiberutbygging i Mostadmark i samarbeid med Telenor, Trøndelag Fylkeskommune, Malvik Kommune og Mostadmark Utvikling.

Det vil bli gitt informasjon om prosjektet og det blir samtidig mulighet for å tegne abonnement for både internett og T-We, så her er det allerede mulighet for å sikre seg fiber-bredbånd.

Telenor sender også ut informasjon til de som innbefattes av prosjektet med opplysninger om infomøtet.

Mostadmark Utvikling føler at dette er et stort skritt i riktig retning og oppfordrer alle innenfor området (Mostadmark, fra Halvordsplassen og oppover) til å møte opp.

Dette er en gylden mulighet for bygda vår.

Det er også viktig å huske at det gamle kobbernettet fases mer og mer ut og hvis man ønsker å opprettholde dagens standard, så er det fiber som gjelder.

Vel møtt

Fiber til Mostadmark

Oppdatering fra prosjektgruppe for Fiber.

Etter samtale med Dahlø i fylkeskommunen idag, skal det legges ut et fellesprosjekt for utbygging av fiberbredbånd, som innbefatter Mostadmarka, på doffin.no i løpe av uka (uke 24).  Det betyr i klartekst at ting er i gang og begynt å rulle.

Illustrasjonsbilde

Etter at anbudene har kommet inn og en eventuell kontrakt med utbygger er signert skal prosjektet være gjenomført i løpet av 18 måneder. Dette forutsetter selvfølgelig at det blir bra nok oppslutning fra interessenter. (min. 70%)

Dette er en svært positiv utvikling, så her gjelder det å være positiv og framsnakke fiberbredbånd/kabel tv, at vi får flest mulig interessenter.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Johannes Stöhr

Oppdatering fra prosjekt “Fiber”

Etter ny samtale med Pål Magnar Dahlø i fylkeskommunen blir det mer å mer realistisk at det blir fiber også i Mostadmarka (fra Halvorsplassen og oppover) i løpe av rimelig tid. I følge av en grovkalkyle som er gjort av Telenor vil tilkoblingsgebyret ikke blir mer enn rundt kr. 5000,-  (med forbehold)

Det er tegnet en intensjonsavtale med Telenor for området “Halla/Bakken” med en opsjon for Mostadmarka. Det betyr at hvis finansiering fra kommunal side samt tilstrekkelig med interessenter (kunder) er tilstede, blir det fiber internet og mulighet for kabel TV innen kort tid!

Veien videre

Rett etter påske blir det sannsynligvis invitert til et info møte hvor Telenor legger frem det de kan tilby av internett og TV løsninger. Her blir det kanskje allerede mulighet å skive seg opp og bestille tjenestene.

Restene er opp til oss

Nå gjelder det for oss å skape positivitet rundt dette for å få flest mulig folk med på det. Jo flere som er interessert desto bedre.

Det å oppgradere boligen med fiber er tross alt også en investering i fremtiden, selv om man kanskje ikke har behov for fiber/kabel TV her og nå, så er det det som er fremtiden og vil gi en verdiøkning for huset/boligen. Samtidig legges det tilrette og blir mer attraktivt for nye folk å bosette seg og eventuelt etablere noe i Mostadmarka.

Johannes Stöhr