Mostadmark Utvikling

Mostadmark Utvikling ble stiftet 2.oktober 2017 og er en sammenslutning av lag og foreninger med tilhørighet i Mostadmark samt enkeltpersoner som brenner for bygda.

Mostadmark Utvikling skal bidra til at Mostadmarksamfunnet får en positiv utvikling samt tilrettelegge for vekst i bygda.


Blogg

Her vises innlegg som er publisert med kategorien: 

Mostadmark utvikling

Kalender 

Her vises arrangement hvor Mostadmark Utvikling er oppgitt som arrangør (organizer):

15. januar 2018 19:00-20:00

Folkemøte i Mostadmark samfunnshus

Mostadmark Samfunnshus

Folkemøte angående fiberutbygging i de deler av Mostadmark som ikke har dette. Gjelder fra Halvorsplassen og oppover. Representanter fra Telenor,…

5. februar 2018 18:00-20:00

11. april 2018 18:00-20:00

Styremøte Mostadmark Utvikling

Innkallelser og referater ligger på https://mostadmark.no/mostadmark-utvikling/

5. september 2018 18:00-19:30

Velkommen til folkemøte i Mostadmark samfunnshus 5 september

Mostadmark Samfunnshus

Mostadmark utvikling inviterer til åpent folemøte med følgende agenda: 18-19: Forslag til kommuneplanens arealdel. Innledning ved Bernt Ole Ravlum leder…

21. november 2018 18:00-20:00

Årsmøte Mostadmark Utvikling

Mostadmark Samfunnshus

Innkalling med saksliste kommer. Hold av tidspunktet. Mvh. Mostadmark Utvikling

18. november 2020 00:00-00:00


Stiftelsesdokumenter

Møteinnkallinger og -referat styremøter

Møteinnkallinger og -referat folkemøter

 

Brev fra og til Mostadmark utvikling