Hjelp


Kalender

Hva er de forskjellige feltene i skjemaet?

Forklaring registreringsskjema for nytt arrangement:

Felt Beskrivelse
Event Title Arrangement sin tittel
Event Description Beskrivelse av arrangementet
Event Details:
Cost
Billettpris (kun en verdi angitt med tall).
Event Details:
Upload Image
Last opp  et bilde / tema for arrangementet. Bildet legger seg på toppen
Venue Details:
Select Venue
Sted hvor arrangementet avholdes.  Velg fra registrerte steder eller legg til nytt arrangør sted.
 Event Date & Time:
Time & Date
 Arrangementet sin start & slutt dato og tid
Organizer Details:
Select Organizers
Arrangør. Velg fra registrerte arrangører eller legg til ny arrangør.
Hvem kan opprette arrangement?

Mostadmark Utvikling håper at dette nettstedet skal fungere som en portal for all aktivitet i og rundt Mostadmark. For å få dette til må nettstedet være levende, åpent og inkluderende. 

Kalenderen for Mostadmark er derfor åpen for alle som er logget inn. Innlogging krever en Facebook bruker.  Ved at alle bidrar til å fylle kalenderen med innhold så blir den forhåpentligvis relevant i form av at den:

 • kan benyttes til planlegging – er det andre som har arrangement på samme dag?
 • gir en en samlet oversikt over alt det som skjer i og rundt bygda vår!

Husk , at du kan ikke ødelegge noe, så det er bare å registrere 🙂

 

Hvordan kan jeg opprette et nytt arrangement i kalenderen?
Hvor lagres og vises arrangement som er opprettet i kalenderen for Mostadmark?

Arrangement du oppretter i Mostadmark sin kalender blir synlige for alle brukere. Arrangementet blir lagret i selve kalenderen, men vises også på arrangøren sin side under «Lag og foreninger» evt. under «Mostadmark Utvikling». Førstkommende arrangement vises på forsiden og i høyre kolonne på Blogg-siden.  I denne kolonnen vises også en minikalender.

Se denne video-veilederen:

Hvordan fyller jeg ut skjemaet for et nytt arrangement?
Hvordan bruker jeg teksteditoren?

Legg merke til at det ligger en rad med knapper øverst, etterfulgt av et tekstfelt.

Knappene i raden har lignende utseende og funksjon som andre program for tekstbehandling. Du kan kanskje kjenne igjen noen ikoner allerede. Du kan begynne å skrive inn tekst i tekstfeltet med en gang.

Om du ønsker å formatere teksten, for eksempel endre størrelse og plassering, kan du markere teksten du ønsker å endre på.

Når teksten er markert kan du trykke på en av ikonene i knapperaden over for å formatere den. Holder du musepekeren over et ikon vil du få en forklaring på hva det betyr, for eksempel ikonet som står for fet skrift (Bold). La oss si at vi i dette tilfellet trykker på nettopp “B“.

Her er det bare å prøve seg frem med ulike knapper. Det er den beste måten å lære på.

Kan jeg bruke tabeller?

Ja, det er mulig, men vi anbefaler ikke å strukturere innhold i tabeller. Hovedgrunnen til dette er at tabeller ikke er responssive, og dermed fungerer dårlig til visning på for eksempel små nettbrett- og mobilskjermer.

Smarttelefoner, lesebrett og dataskjermer har mange forskjellige størrelser, formater og oppløsning. Målet med responsstivt innhold er å optimalisere visninger for alle disse ulike skjermene.

Hvilke tastatursnarveier kan jeg bruke når jeg legger inn innhold?

Standarden fra de fleste kjente tekstbehandling program følges.

Oversikt tastatursnarveier 

Standard snarveier, Ctrl + bokstav:

Bokstav Handling Bokstav Handling
u Understreket b Fet
i Kursiv x Klipp
c Kopier v Lim inn
a Velg alt z Angre
y Gjør om k Sett inn/rediger lenke

Ytterligere snarveier, Shift + Alt + bokstav:

Bokstav Handling Bokstav Handling
1 Overskrift 1 2 Overskrift 2
3 Overskrift 3 4 Overskrift 4
5 Overskrift 5 6 Overskrift 6
7 Avsnitt q Blokksitat
d Gjennomstreking x Kode
c Midtjustert r Høyrejustert
l Venstrejustert j Blokkjuster
u Punktliste o Nummerert liste
m Sett inn/rediger bilde s Fjern lenke
z Vis/skjul verktøylinje t Sett inn mer-skille
p Sett inn sideskift w Distraksjonsfri skrivemodus
h Tastatursnarveier

Når du starter et nytt avsnitt med en av disse formateringssnarveiene etterfulgt av et mellomrom, vil formateringen bli lagt inn automatisk. Trykk Backspace eller Escape for å angre.

* Punktliste 1. Nummerert liste
- Punktliste 1) Nummerert liste

De følgende formateringssnarveiene erstattes når du trykker Enter-tasten. Trykk Escape eller angre-knappen for å angre.

> Blokksitat
## Overskrift 2
### Overskrift 3
#### Overskrift 4
##### Overskrift 5
###### Overskrift 6
--- Vannrett linje

Fokus-snarveier:

Alt + F8 Inline verktøylinje (når et bilde, link eller forhåndsvisning er valgt)
Alt + F9 Meny for redigeringsvindu (når aktivert)
Alt + F10 Verktøylinje for redigeringsvindu
Alt + F11 Elementsti

For å flytte fokus til andre knapper, bruk tabulator eller piltastene. For å returnere fokus til redigeringsvinduet, trykk ESC eller bruk en av knappene.

 

Hjelp for snarveier er tilgjengelig fra selve tekst-editoren også:

Klikk på knappen som ser ur som et “spørsmålstegn”:

Kan jeg kopiere innhold fra Word eller en annen nettside, og lime det inn i innlegget?

Du kan gjøre det, men det er veldig uheldig å få med formateringen fra Word eller en annen nettside, da dette kan forstyrre, og i verste fall ødelegge layouten for ditt innlegg.

Gjør derfor alltid dette:

 1. Kopier innholdet du vil legge på nettsiden
 2. Åpne siden/innlegget eller stedet du vil lime inn teksten
 3. Trykk på denne knappen i editoren: 
 4. Lim inn teksten

Dersom du allerede har limt inn formatertinnhold, og glemte å trykke på knappen for å lime inn som ren tekst:

 1. Marker teksten som ble limt inn fra et annet sted
 2. Trykk på viskelær-ikonet i editoren: 

 Blogg

Hva er de forskjellige feltene i skjemaet?

Forklaring registreringsskjema for nytt innlegg:

Felt Beskrivelse
Title Innlegget sin tittel
Status Status er enten Publisert eller Kladd. I status Kladd, så er det det kun du som ser innlegget. Ved status Publisert, så blir innlegget tilgjengelig for alle.
Content Innlegget sitt innhold.  Her setter du også inn bilder ved  valget “Legg til Media”.
Kategorier Brukes til å si hvem som er er avsender.  Er det deg personlig eller uttaler du deg på vegne av noen? Dette gjør også at innlegget vises under lag og foreninger som har egen side på mostadmark.no.
Tags Opptil tre stikkord om innlegget.  Du trenger ikke fylle ut, men dette forenkler gjenfinning (søk).

Skjermbilde:

Hvem kan opprette blogginnlegg?

Mostadmark Utvikling håper at dette nettstedet skal fungere som en portal for all aktivitet i og rundt Mostadmark. For å få dette til må nettstedet være levende, åpent og inkluderende. 

Bloggen for Mostadmark er derfor åpen for alle som er logget inn. Innlogging krever en Facebook bruker. Ved at alle bidrar til å fylle Bloggen med innhold, så blir den forhåpentligvis relevant samt at den bidrar til et transparent lokalmiljø.

Vi håper derfor at lag, arbeidsgrupper, foreninger og enkeltpersoner deler tanker, ideer og referat fra møter og andre aktiviteter. Bruk gjerne bilder.

Husk , at du kan ikke ødelegge noe, så det er bare å blogge 🙂

Hvordan bruker jeg teksteditoren?

Legg merke til at det ligger en rad med knapper øverst, etterfulgt av et tekstfelt.

Knappene i raden har lignende utseende og funksjon som andre program for tekstbehandling. Du kan kanskje kjenne igjen noen ikoner allerede. Du kan begynne å skrive inn tekst i tekstfeltet med en gang.

Om du ønsker å formatere teksten, for eksempel endre størrelse og plassering, kan du markere teksten du ønsker å endre på.

Når teksten er markert kan du trykke på en av ikonene i knapperaden over for å formatere den. Holder du musepekeren over et ikon vil du få en forklaring på hva det betyr, for eksempel ikonet som står for fet skrift (Bold). La oss si at vi i dette tilfellet trykker på nettopp “B“.

Her er det bare å prøve seg frem med ulike knapper. Det er den beste måten å lære på.

Hvordan legger jeg inn et bilde i et innlegg?

Ved hjelp av denne knappen kan du plassere bilder (og andre mediefiler) direkte inn i innholdet. Trykk på knappen fører til at et nytt vindu åpnes, hvor du kan laste opp filer fra din datamaskin i fanen «Last opp filer», eller velge allerede opplastede bilder i fanen «Mediebibliotek».

Du kan velge ett eller flere bilder. Valgt bilde indikeres av blå ramme rundt bildet.

Legg spesielt merke til bildeinnstillingene til høyre. Alle disse er valgfrie, og du behøver ikke endre på noe som helst med mindre du ønsker det. Det kan være nyttig å titte på «Lenk til» og «Størrelse». Du kan nemlig gjøre bildet til en klikkbar link, og du kan bestemme hvilken størrelse bildet skal ha når det legges inn i innholdet. Har du valgt bilde(r), og gjort de innstillingene du ønsker?

Se etter den blå knappen nede til høyre, «Sett inn i innlegg». Ved trykk på knappen kommer du tilbake til editoren.

Bildet lagt inn her kan også formatteres. Trykk på bildet gir deg valg for oppstilling, samt et blyant-ikon som kan brukes for å redigere bildet.

 

Kan jeg bruke tabeller?

Ja, det er mulig, men vi anbefaler ikke å strukturere innhold i tabeller. Hovedgrunnen til dette er at tabeller ikke er responssive, og dermed fungerer dårlig til visning på for eksempel små nettbrett- og mobilskjermer.

Smarttelefoner, lesebrett og dataskjermer har mange forskjellige størrelser, formater og oppløsning. Målet med responsstivt innhold er å optimalisere visninger for alle disse ulike skjermene.

Kan jeg kopiere bilder fra andre nettsteder, og lime de inn i teksteditoren?

Dette er ikke anbefalt. Du bør lagre bildet til din datamaskin, og laste det opp via «Legg til media»-knappen over editoren.

Kan jeg laste opp videoer i innlegget?

Ja, det er mulig, men vi anbefaler heller at du bruker YouTube eller Vimeo for opplasting av videoer. Videoens nettadresse(URL) kan kopieres og limes inn i editoren for innlegget du ønsker å vise videoen på. Videoen vil da dukke opp automatisk.

Hvilke tastatursnarveier kan jeg bruke når jeg legger inn innhold?

Standarden fra de fleste kjente tekstbehandling program følges.

Oversikt tastatursnarveier 

Standard snarveier, Ctrl + bokstav:

Bokstav Handling Bokstav Handling
u Understreket b Fet
i Kursiv x Klipp
c Kopier v Lim inn
a Velg alt z Angre
y Gjør om k Sett inn/rediger lenke

Ytterligere snarveier, Shift + Alt + bokstav:

Bokstav Handling Bokstav Handling
1 Overskrift 1 2 Overskrift 2
3 Overskrift 3 4 Overskrift 4
5 Overskrift 5 6 Overskrift 6
7 Avsnitt q Blokksitat
d Gjennomstreking x Kode
c Midtjustert r Høyrejustert
l Venstrejustert j Blokkjuster
u Punktliste o Nummerert liste
m Sett inn/rediger bilde s Fjern lenke
z Vis/skjul verktøylinje t Sett inn mer-skille
p Sett inn sideskift w Distraksjonsfri skrivemodus
h Tastatursnarveier

Når du starter et nytt avsnitt med en av disse formateringssnarveiene etterfulgt av et mellomrom, vil formateringen bli lagt inn automatisk. Trykk Backspace eller Escape for å angre.

* Punktliste 1. Nummerert liste
- Punktliste 1) Nummerert liste

De følgende formateringssnarveiene erstattes når du trykker Enter-tasten. Trykk Escape eller angre-knappen for å angre.

> Blokksitat
## Overskrift 2
### Overskrift 3
#### Overskrift 4
##### Overskrift 5
###### Overskrift 6
--- Vannrett linje

Fokus-snarveier:

Alt + F8 Inline verktøylinje (når et bilde, link eller forhåndsvisning er valgt)
Alt + F9 Meny for redigeringsvindu (når aktivert)
Alt + F10 Verktøylinje for redigeringsvindu
Alt + F11 Elementsti

For å flytte fokus til andre knapper, bruk tabulator eller piltastene. For å returnere fokus til redigeringsvinduet, trykk ESC eller bruk en av knappene.

 

Hjelp for snarveier er tilgjengelig fra selve tekst-editoren også:

Klikk på knappen som ser ur som et “spørsmålstegn”:

Hvor lagres og vises innlegg som er opprettet i Bloggen for Mostadmark (video)?

Innlegg du oppretter i Mostadmark sin blogg blir synlige for alle brukere når de er satt i status “Publiser”. I status “Kladd” er de kun synlige for deg . Innlegg som er publisert blir lagret i selve bloggen. Den viser nyeste innlegg øverst.  Innlegget vises også på avsender sin side, hvis denne er satt under “Kategori”. Disse innleggene finner du igjen under «Lag og foreninger» evt. under «Mostadmark Utvikling». De tre nyeste innleggene vises også på forsiden

Se denne video-veilederen:

Kan jeg kopiere innhold fra Word eller en annen nettside, og lime det inn i innlegget?

Du kan gjøre det, men det er veldig uheldig å få med formateringen fra Word eller en annen nettside, da dette kan forstyrre, og i verste fall ødelegge layouten for ditt innlegg.

Gjør derfor alltid dette:

 1. Kopier innholdet du vil legge på nettsiden
 2. Åpne siden/innlegget eller stedet du vil lime inn teksten
 3. Trykk på denne knappen i editoren: 
 4. Lim inn teksten

Dersom du allerede har limt inn formatertinnhold, og glemte å trykke på knappen for å lime inn som ren tekst:

 1. Marker teksten som ble limt inn fra et annet sted
 2. Trykk på viskelær-ikonet i editoren: 

 


Video

Hvordan kan jeg opprette et nytt arrangement i kalenderen?
Hvor lagres og vises arrangement som er opprettet i kalenderen for Mostadmark?

Arrangement du oppretter i Mostadmark sin kalender blir synlige for alle brukere. Arrangementet blir lagret i selve kalenderen, men vises også på arrangøren sin side under «Lag og foreninger» evt. under «Mostadmark Utvikling». Førstkommende arrangement vises på forsiden og i høyre kolonne på Blogg-siden.  I denne kolonnen vises også en minikalender.

Se denne video-veilederen:

Hvordan kan jeg vise en hjelpevideo i fullskjerm?

Nederst i høyre-hjørne finner du symbolet for fullskjerm.

Se denne video-veilederen:

Hvordan fyller jeg ut skjemaet for et nytt arrangement?

Er det trygt å logge seg inn med min Facebook konto?

Ja det er det. Mostadmark.no bruker på samme måte som nettbanken din HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS), hvor alt innhold som blir sendt og mottatt mellom din nettleser og nettsiden er kryptert.

Hvem kan blogge?

Mostadmark Utvikling håper at dette nettstedet skal fungere som en portal for all aktivitet i og rundt Mostadmark. For å få dette til må nettstedet være levende, åpent og inkluderende. 

Bloggen for Mostadmark er derfor åpen for alle som er logget inn. Innlogging krever en Facebook bruker. Ved at alle bidrar til å fylle Bloggen med innhold, så blir den forhåpentligvis relevant samt at den bidrar til et transparent lokalmiljø.

Vi håper derfor at lag, arbeidsgrupper, foreninger og enkeltpersoner deler tanker, ideer og referat fra møter og andre aktiviteter.

Hvem kan opprette arrangement i Mostadmark sin kalender?

Mostadmark Utvikling håper at dette nettstedet skal fungere som en portal for all aktivitet i og rundt Mostadmark. For å få dette til må nettstedet være levende, åpent og inkluderende. 

Kalenderen for Mostadmark er derfor åpen for alle som er logget inn. Innlogging krever en Facebook bruker.  Ved at alle bidrar til å fylle kalenderen med innhold så blir den forhåpentligvis relevant i form av at den:

 • kan benyttes til planlegging – er det andre som har arrangement på samme dag?
 • gir en samlet oversikt over alt det som skjer i og rundt bygda vår!
Hvordan logger jeg inn?

Fra logg-inn dialogen så trykker du på den blå knappen “Logg på med “. Dette kan du gjøre fra mobil, nettbrett eller en PC.

Hvis du ikke allerede er logget på Facebook, oppgi din brukerinformasjon i dialogboksen som kommer opp:

Svar ja, dersom du blir spurt om å bekrefte at brukerinformasjon som navn og e-postadresse oversendes til mostadmark.no. Du returneres da automatisk til mostadmark.no hvor din bruker har blitt opprettet. Du slipper da å huske brukernavn og passord til enda et nettsted. NB: ditt passord lagres ikke.

Logger du inn fra et nettbrett eller PC som ikke er din egen, husk å logge ut fra din Facebook konto!

På mostadmark.no, så vil du når du er innlogget få opp nye menyvalg, bl.a. “Min side:  DittNavn”:

Herfra vil du kunne opprette og vedlikeholde arrangementer i kalenderen og blogginnlegg.  Du vil også kunne kommentere andre sine innlegg.

Merk at du under “Min side” finner en utvidet hjelp. Her forklares det meste samt at du får tilgang til video-veiledere.

Lykke til!

 

 


Instagram

Hvordan deler jeg bilder fra Instagram?

Både på fremsiden av mostadmark.no og under menyvalget Bilder hentes bilder fra alle åpne Instagram-kontoer som har en emneknagg (er tagget #) med stednavn i eller i nærheten av Mostadmark(a). Merk at bilder fra andre plasser i Norge kan dukke opp.  Et eksempel er #Foldsjøen, hvor både bilder fra “vår” innsjø og Foldsjøen i Trollheimen ( Surnadal og Rindal kommuner i Møre og Romsdal) vises.

På fremsiden vises bilder som er #Mostadmark og #Mostadmarka. Under bilder finner du:  #Foldsjøen, #Jøssåsen, #Heinfjorden, #Vennafjellet og #Jervfjellet.

Har du en lukket Instagram-konto som du ikke ønsker å åpne, så kan du opprette en tilleggkonto som er åpen.  Her kan du legge flotte naturbilder eller andre bilder av interesse for oss i  Mostadmark.

Slik bytter du mellom flere Instagram-kontoer

Du kan være logget inn med opptil fem forskjellige kontoer samtidig og motta varsler fra alle kontoene samtidig, ikke bare den du bruker akkurat nå. For å legge til en ekstra konto, gå til brukerprofilen din nederst til høyre, trykk på verktøy-ikonet øverst til høyre og bla helt ned til bunnen for å finne Legg til brukerkonto (rett over Logg ut-knappen).

FLERE KONTOER? Da finner du bare menyvalget på skjermbildet til venstre, og så får du opp et innloggingsvindu til hvor du skal skrive inn brukernavn og passord på konto nummer to (eller tre, fire og fem).

Når du har lagt til en konto nummer to, forvandles ikonet for brukerprofilen nederst til høyre om til selve profilbildet på den kontoen du er inne på akkurat nå, slik at du enkelt kan skille mellom dem; og forhåpentligvis ikke feilposter eller -liker noe.

For å bytte til en annen konto, trykk og hold på profilbildet nederst til høyre, så får du opp en rullegardinliste over kontoene du er logget inn med, og deretter velger du bare en annen konto.

GRØNN BESKJED: Når du har byttet, sendes du rett til brukerprofilen med en grønn beskjed hvor det står «Byttet til brukernavn».

Vi ser frem til å se bildene dine!