Mostadmark Jernverks Venner (kommer)


Laget ble stiftet 27. november 1985. Lagets formål er å ta vare på restene etter jernverket som lå ved utløpet av Foldsjøen, og å stille dette på best mulig måte til disposisjon for friluftsliv og studieformål.

Laget har et museum i Contoir-bygningen som ligger på jernverkets område. Her holder man  åpent museum og serverer vafler og kaffe alle søndager i juli og august. Fra tid til annen arrangeres  “Åpen Dag” med “Historisk Skuespill” og aktiviteter for barn og voksne.
Vi ønsker oss selvfølgelig så mange gjester som mulig, også gjerne gjennom avtalte arrangementer og  omvisninger.
For avtale, ta kontakt på tlf: 928 03 921

Historielaget har både en egen nettside og en  Facebook side: Mostadmark Jernverks Venner.

E-post: post@verketsvenner.no.


Blogg

Her vises innlegg som er publisert med kategorien: 

Mostadmark Jernverks Venner

Kalender 

Her vises arrangement hvor Mostadmark Jernverks Venner er oppgitt som arrangør (organizer):

Sorry, no results matched your criteria.