Det høyeste punktet i Malvik kommune

NORDVEST FOR BAKLIFJELLET, 625 MOH

Fottur
Lengde: Ca. 10,6 km tur/retur
Varighet:

2 timer, 40 minutter+

  • Bereget gangtid for en voksen mann, i god form, uten pauser. Les mer om tidsberegning her
Gradering: Middels 2

  • Alle turforslag på UT.no er gradert i henhold til Merkehåndboka. Les mer her
Passer:

Det høyeste punktet i Malvik kommune er et grensepunkt mellom kommunene Malvik og Selbu, og ligger nordvest for Baklifjellet. Terrenget består av mange små skrenter og fjellknauser som man må gå opp og ned eller rundt, såkalt gaupeterreng. Det er også anbefalt å ta en avstikker ned til den gamle setra Engvoll’n, som ligger idyllisk ovenfor Engtjenna. I området rundt Baklifjellet kan det sees rester etter samisk aktivitet fra tidligere samlingsplass for merking av rein.

Turforslag fra Trondhjems Turistforening: NORDVEST FOR BAKLIFJELLET, 625 MOH  (PDF)

Please check your feed, the data was entered incorrectly.