Brosjyre Malvik: Natur – kultur søndagstur

 

Malvik kommune har laget et flott hefte som viser turmuligheter med kulturhistorisk innhold.

Område F. Malvik sørøst som  beskriver Foldsjøen, Mostadmark Jernverk, Storfossen, Mriaalteret, Pilegrimsleden… Side 28–31

 

Klikk på brosjyren for å åpne i PDF

Gamle ildsteder
Malvik kommune ligger i et landskap med en 10.000 år gammel kulturhistorie. Sporene kan ligge skjult eller godt synlig i landskapet. Rundt Foldsjøen er det registrert ildsteder fra steinalderen – ca. 9000 år tilbake. Flere steder i kommunen er det funnet våpen og redskaper av stein.

Ta Homlastien til Storfossen
En tur langs stien ved  Homlavassdraget mellom Fosstrø og Nesset er å anbefale. Her kan du nyte naturen, bl.a. Storfossen med et fall på 40 meter, og studere rester etter tidligere installasjoner for tømmerfløtning og landbruksaktivitet. Homladalen har et sjeldent biologisk mangfold og spesielt det fuktige”regnskogsområdet” rundt Storfossen har mange verdifulle biotoper.

Mariakilden og Mariaalteret K
Ved gården Volden Øvre i Mostadmark ligger Maria-kilden og Mariaalteret I førkristen tid var det et gudehov på stedet, og kilden nedenforåsen var viet til en vassvette (overnaturlig vesen i nordisk folketro). Da kristendommen kom til landet, ble det bygget en kirke over gudehovet. Kirken og den  helsebringende kilden under åsryggen ble viet til St. Maria. Mariakirken skriver seg fra tida mellom 1000 og 1550 e.Kr. Kirken er i dag borte – et alter er bygget til dens minne. Kilden og kirken ble et valfart- og kultussted. Pilegrimer langveis fra søkte frelse ved kirken og helbred ved kilden på sin vei til Nidaros. De kom østfra gjennom Tydal og Selbu på en veistrekning som kalles Romboleden (se s. 8).

Pilegrimsleden og Kjerkstien
Pilegrimsleden kommer inn i Malvik fra Stjørdal. Den krysser kommunegrensa mellom Stormyra og Bjørnholhaugen. Etter reformasjonen i 1537 ble pilegrimsgang forbudt ved dødsstraff, og Mariakapellet og den helsebringende kilden glemt. Opparbeidelsen av Pilegrimsleden er forsøkt lagt etter gamle ferdselsårer, men er samtidig tilpasset terrenget og lagt i tilknytning til historiske minnesmerker. Pilegrimsleden møter Romboleden ved Bakken.

Mostadmark kapell
som ligger på Sneisen i Mostadmark, ble åpnet 15. juni 1986. Kapellet er tegnet av arkitektfirmaet Risan & Risan. Det tilhører Hommelvik sokn, og har samme sogneprest som Hommelvik kirke. Om lag 300 personer sokner til Mostadmark kapell.

Mostadmark Jernverk M
I Mostadmark lå det fra midten av 1600-tallet et jernverk. Jernverket ble første gang startetopp av presten og industrimannen Bernt
Brunsmann. Malmen ble i starten hentet i nærområdet blant annet fra
Vennafjellet. Verket var i drift i tre perioder over et tidsrom på 215 år. Fra 1822 produserte verket vanlig støpgods, stang og borjern, ankere og dregger, spiker og båndjern. Særlig oppnådde verkets skipsanker et utmerket renommé. Til produksjonen av jern på verket fantes i tillegg til vanlige arbeidere også spesialarbeidere som masmester, hammersmeder, spikersmeder og hyttdrenger. Siste masovnblåsing ble utført sommeren 1872. Jernverket ble lagt ned omkring 1877. Les mer på side 35.

22 Bautaen over Arnt Sæther
står ved Mostadmark Jernverk like nedenfor demningen til Foldsjøen i Mostadmark ca. 1 mil sør for Hommelvik sentrum etter fylkesveg 963.
Bautaen ble reist av sambygdinger etter krigen. Sæther døde 29.1.1945 i tysk fangenskap. Sæthers navn forekommer også på samlebautaen på Hommelvik kirkegård.

4. Mostadmark Jernverk ………………. 35.
8. Maria-alteret og mariakilden ……. 28.
11. Mostadmark kapell ………………….. 30.
22.  Bautaen over Arnt Sæther …………30.

F.  Nilsdalen
J. Lauvdalaen
I. Sveagruva
K. Vollatjønna