Om Jøssåsen Landsby

Jøssåsen Landsby ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag fylke. Den har eksistert siden 1978. Landsbyen ligger 17 kilometer opp fra Hommelvik, i Mostadmark.

I Mostadmark tar beboerne del i hverdagen. De er med på bygdefester, og har daglig omgang med Mostadmarks øvrige innbyggere. Landsbybeboerne er også velkomne på private besøk, og Mostadmark er ikke større enn at “alle kjenner alle”. En slik integrering og opplevelse av samhold er svært positivt for beboerne i Jøssåsen Landsby.

Jøssåsen Landsby ligger ikke langt fra Trondheim. Dette gir beboerne et stort utvalg av kulturtilbud å ta del i, f.eks. teaterbesøk, kinobesøk og konserter. I Trondheim ligger også Steinerskolen som drives etter noen av de samme prinsipper som landsbyene.

Hus – Samfunn

På Jøssåsen lever beboerne som storfamilier i forskjellige hus.

Fast medarbeider Birgit Hammer sier; ” Vi bor side om side og deler gleder og problemer med hverandre. Vi kan bli sterke når vi ser at noen trenger oss, et barn som trenger hjelp eller en dør som må holdes åpen osv. Det er ikke alltid “pasienten” som står sentralt, men sentrum for oppmerksomheten skifter stadig og alle får hjelpe til. Ved å hjelpe andre og å utføre sine oppgaver i hus- og arbeidssamfunnet utvikler den enkelte en egenfølelse som i sin tur er med på å underbygge følelsen av å være en viktig del av familien og samfunnet.

I husene blir de forskjellige oppgavene fordelt på de såkalte huskveldene. Her bestemmes det hvem som skal koke middag på søndag, hvem som skal vaske ganger på lørdag og hvem som skal ta del i de andre praktiske gjøremål i huset.

Arbeid

På Jøssåsen dekker arbeidsmulighetene et spekter fra de enklere til de mer kompliserte og ansvarsfulle oppgaver.

Driften av gården og gartneriet, som drives biodynamisk, krever mange arbeidsplasser. På vevstua er det mange og varierte gjøremål og i husholdningen ligger det forskjellige utfordringer som matlaging, renhold og vask.

I landsbyen er det bla. et dukkeverksted og et bokverksted der de produserer bøker for de forskjellige Steinerskolene i Norge.

Gjennom fellesskapet i arbeidet oppleves den beste praktiske og sosiale trening, og man opplever også at ens eget, ofte lille, arbeid er en viktig del av et større hele; “JEG TRENGS!”.

Fellesaktiviteter

De regelmessige allmannamøtene er viktige. På disse møtene kan de voksne på bred basis diskutere landsbyens fremtidige planer og ideér. Problemer og ønsker legges frem av såvel medarbeidere som landsbybeboerne. Demokratiets ideal – å pleie det som er likt i menneskene og å møte hverandre på like fot – søkes her virkeliggjort på en fruktbar måte for alle på Jøssåsen.

Landsbyen har et eget sangkor der de som ønsker det får være med å synge og de som spiller et instrument får akkompagnere sangene. I forbindelse med de store høytidene fremfører beboerne ofte f.eks. skuespill og musikk i Mostadmark kapell eller i Hommelvik kirke. Det er viktig for oss at alle får en forståelse av hva høytidene betyr og at folket i bygda får oppleve beboernes engasjement.

Hvem kommer til Jøssåsen?

Forutsetningen for å bo i landsbyene er at det foreligger en faglig undersøkelse samt en søknad som tilsier at opphold er ønskelig. Jøssåsen Landsby er godkjent av Sosial- og helsedepartementet. Staten betaler for 25 plasser. Jøssåsen har dessuten godkjenning til å inngå enkeltavtaler med fylker og kommuner.

For nye landsbybeboere kreves det prøvetid. Departementet har dessuten gitt tillatelse til at landsbybeboerne kan flytte til andre landsbyer i Norge eller andre land hvis det er ønske eller behov for det.

På Jøssåsen er det i tillegg til de faste boplassene fem dagplasser som kan disponeres av kommunen. For dem som kommer hit blir det forsøkt å finne de familier, fellesskap og arbeidsoppgaver som passer vedkommende best.

Jøssåsen Landsbys internettside