Hvordan legger jeg inn et bilde i et innlegg?

Ved hjelp av denne knappen kan du plassere bilder (og andre mediefiler) direkte inn i innholdet. Trykk på knappen fører til at et nytt vindu åpnes, hvor du kan laste opp filer fra din datamaskin i fanen «Last opp filer», eller velge allerede opplastede bilder i fanen «Mediebibliotek».

Du kan velge ett eller flere bilder. Valgt bilde indikeres av blå ramme rundt bildet.

Legg spesielt merke til bildeinnstillingene til høyre. Alle disse er valgfrie, og du behøver ikke endre på noe som helst med mindre du ønsker det. Det kan være nyttig å titte på «Lenk til» og «Størrelse». Du kan nemlig gjøre bildet til en klikkbar link, og du kan bestemme hvilken størrelse bildet skal ha når det legges inn i innholdet. Har du valgt bilde(r), og gjort de innstillingene du ønsker?

Se etter den blå knappen nede til høyre, «Sett inn i innlegg». Ved trykk på knappen kommer du tilbake til editoren.

Bildet lagt inn her kan også formatteres. Trykk på bildet gir deg valg for oppstilling, samt et blyant-ikon som kan brukes for å redigere bildet.