Hva er de forskjellige feltene i skjemaet?

Forklaring registreringsskjema for nytt arrangement:

Felt Beskrivelse
Event Title Arrangement sin tittel
Event Description Beskrivelse av arrangementet
Event Details:
Cost
Billettpris (kun en verdi angitt med tall).
Event Details:
Upload Image
Last opp  et bilde / tema for arrangementet. Bildet legger seg på toppen
Venue Details:
Select Venue
Sted hvor arrangementet avholdes.  Velg fra registrerte steder eller legg til nytt arrangør sted.
 Event Date & Time:
Time & Date
 Arrangementet sin start & slutt dato og tid
Organizer Details:
Select Organizers
Arrangør. Velg fra registrerte arrangører eller legg til ny arrangør.