MJVV’s Styre for 2018

Historielaget Mostadmark Jernverks Venner har etter årsmøtet (23.11.17) hatt et konstituerende styremøte (09.01.18). Der ble følgende styre vedtatt for 2018:

Leder:  Odd Bjørkli

Nestleder/kasserer   Anne-Lise Fagerheim

Sekretær:  Gisle Rø

Styremedlemmer: Jon Hopp, Kristin Haugan  og Steinar Grindbak

Varamedlemmer:  Arne Espelund og Ingrid Nyhus

Materialforvalter Per Werenskiold