Balsam for sjela – tur i påskevær til Fjellstuggu

Som relativt nyinnflyttet i Mostadmark, så ble jomfruturen til Fjellstuggu tatt i går søndag 11.mars.

 

Sønnen og undertegnede gikk bokstavelig talt fra døra og ut i det oppkjørte skisporet.

 

 

 

 

En stor takk til ildsjeler i Mostadmark IL som er morgenfugler og kjører spor og til værgudene som gir oss fint «påskevær» på en søndag ?

 

 

På Fjellstuggu ble vi tatt i mot av et trivelig vertskap. Mona Randi Valli har delt disse bildene fra søndagen:

Fin utfart med 50 besøkende
Trivsel
Vaffel hører med

Er “godstøl” i armene i dag etter 1,5 mil. Mest for at sønnen har oppdaget at styrketreningen gjør at han faktisk får opp farta også i motbakke. Da kan jo ikke “gammern” la ungdommen stikke i fra…

Nytt styre Mostadmark IL

På årsmøte for Mostadmark IL tirsdag 6. februar ble det valgt nytt styre i laget. Tomas Renå tar over som ny formann. Liv Hilde Molund er også ny som nestformann. Ola Kyllo, og Per Terje Eidem er nye styremedlemmer. Samt Johannes Stöhr som varamedlem.

Det nye styret består av følgende:
– Formann: Tomas Renå
– Nestformann: Liv Hilde Molund
– Kasserer: Hugo Karlsen
– Sekretær: Eli Viken
– Styremedlem: Ola Kyllo
– Styremedlem: Per Terje Eidem
– Varamedlem: Johannes Stöhr

Mvh Tomas Renå/ formann Mostadmark Idrettslag

Alle kan nå blogge!


Alle kan opprette innlegg i Mostadmark sin blogg. Lag, arbeidsgrupper, foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å dele tanker, ideer og referat fra møter og andre aktiviteter. Du logger inn med din Facebook-konto.

Du vil da kunne opprette blogg-innlegg fra “Min side” evt. fra andre menyvalg som blir synlige når du er innlogget

Julehuset – et flott tiltak

Mye besøk i Julehuset på Jernverket i helga.  Salget av bar- og konglekranser, engler i ulike varianter, juletrepynt, nisser, kornband og hjemmelaget flatbrød gikk strykende.  I følge Mona Randi Valli og Karin Renå,  så blir det nok en oppfølger neste år. Damene har planer om å utvide konseptet og knytte til seg flere bidragsytere fra nærmiljøet.

Se egen Facebook side.

Rådmannen går inn for å avslå søknadene om nedtapping av Foldsjøen (Malviknytt.no)

Meraker Bruk AS har søkt om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk ved Foldsjøen.

I den forbindelse ønskes Foldsjøen regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker Meraker Bruk AS om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen.

For dårlig utredet

Malvik kommune har fått medhold hos NVE om utsatt høringsfrist og Malvik kommune sitt svar til høringen skal behandles av kommunestyret 29.mai.

Torsdag denne uken starter den politiske behandlingen av saken og det er lokalpolitikerne i Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) som skal behandle saken først.

Til møtet i ARESAM har saksbehandler Lars Slettom i Malvik kommune satt opp følgende tre punkter som innstilling til utvalget:

1. Søknad om bygging av Verksfossen minikraftverk må avslås siden tiltaket vil kunne redusere nasjonale og regionale verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturmiljø, landskap og folkehelse. For å kunne åpne for kraftproduksjon i vernede vassdrag, er det en forutsetning at verneverdiene ikke reduseres.

2. Når det gjelder reguleringshøyden for Foldsjødammen, er det behov for å vurdere flere alternative løsninger enn den som foreligger i søknaden med tanke på allmenne interesser. Vannspeilet må sikres i både Litjfoldsjøen og Foldsjøen slik at hensynet til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold blir ivaretatt.

3. Saken er for dårlig utredet. NVE bør kreve en samarbeidsprosess mellom de ulike interessentene for å avdekke muligheter, vilkår og avbøtende tiltak som kan sikre en positiv utvikling for Mostadmark, Foldsjøen og Homlavassdraget. Det er naturlig at Malvik kommune har en sentral rolle i denne prosessen. Resultater fra dette må deretter legges til grunn i videre konsesjonsbehandling.

Sammendrag:

Meraker Bruk AS søker om å tillatelse til bygging av Verksfossen minikraftverk med installert effekt på 0,9 MW. Foldsjøen ønskes regulert i perioden 1. mai – 30. september med 2,5 m, alternativt søker de om tillatelse til at dammen rives eller at det finnes en ny eier som kan ta over ansvar for dammen. Utbygging av Verksfossen minikraftverk vil kunne gi vannkraft tilsvarende årsforbruket til 175 husstander.

Samfunnsnytten ved utbyggingen, vurderes av kommunen som mindre enn kostnadene. De ikke-prissatte nytteverdiene knyttet til Homla som vernet vassdrag er store.

Landskapselementet Storfossen med fossesprut og urørt fossefall, Homla naturreservat med viktige naturtyper og rødlistearter samt laks- og sjøørretbestanden i anadrom strekning fra Dølanfossen til utløpet i Hommelvikbukta vil etter kommunens mening påvirkes negativt av omsøkte tiltak. Av hensyn til folkehelse, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold må nye alternativ vurderes framfor å rive Foldsjødammen slik som planlagt. Samarbeid mellom offentlige og private interesser vil kunne sikre en løsning som utvikler verdiene i og rundt Foldsjøen og Mostadmark, i stedet for å forringe dem.

Friluftslivsområdet på Langnesset og Mostadmark jernverk kan knyttes sammen og utvikles. Potensialet er større enn det som utnyttes i dag. Vilkår med krav om avbøtende tiltak er viktig for å sikre store allmenne interesser.

Homla ble varig vernet mot kraftutbygging gjennom «Supplering av Verneplan for vassdrag» i 2005. Stortinget vedtok i 2005 at det kan åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vernede vassdrag. Det er en forutsetning at eventuelle utbygginger ikke skal svekke verneverdiene i vassdragene.

Les alle sakspapirene her.

Les også: Vil bygge Verksfossen kraftverk

Les også: Høringsfristen forlenget

Les også: Homla naturreservat vernet i dag

Kilde: Malviknytt.no, 08.05.2017.

Sommeropera på Jernverket (Malviknytt.no)

Ingrid Nyhus

Til sommeren blir det opera på Jernverket ved Foldsjøen, og på mandag møttes koret for første gang.

Det har vært jobbet med planene om dette i lang tid og nå er en organisasjon, Opera Jernverket på plass og mandag kveld møttes operakoret for sin første prøve.

– Det har meldt seg et tjuetalls korister til prosjektet og de møtes for første gang i kveld til en enkel oppvarming og sangprøver, forteller Ingrid Nyhus.

Tre forestillinger

Hun er prosjektleder og produsent av forestillingen og er den som skal legge alt til rette for alle.

– Vi legger opp til tre forestillinger med premiere fredag 7.juli og forestillinger den 8. og 9. med jernverket i Mostadmarka som bakgrunnskulisse.

På sikt er planene å få skrevet en lokal forestilling med utgangspunkt i Jernverkets historie, men denne gangen er det operaen «Forbudsrepublikken» av Jon M Skogstad (musikk) og Håkon Sundaune (libretto). Jon M Skogstad er også orkesterleder, kordirigent i tillegg til at han skal spille cemballo.

– Musikken er av typen Fransk barokk, sånn som intromelodien til Eurovisjonens TV-sendinger. Den er litt swingende og da må vi ha med strykere og et cemballo passer jo fint, vi får håpet været tillater det, forteller Ingrid.

Forbudsrepublikken

Forbudsrepublikken er en satirisk opera som handler om helsefanatisme og moral i en verden som holder på å bli for streng. Det er et klassisk kjærlighetsdrama i tre akter, med fem hovedroller og kor. Den ble skrevet for en del år tilbake da blant annet røykeloven ble innført.

– De to skaperne av operaen fikk følelsen av at alt det som var litt vanskelig ble forbudt, og det måtte de skrive en opera om, forteller Ingrid Nyhus.

Regissør er Eli Sørensen fra Selbu som skal holde styr på koristene og de fem solistene som skal bekle rollene.

Kilde: Malviknytt.no 25.04.2017

Følg Elgene i Mostadmarka (Malviknytt.no)

Nå kan du følge tre av elgene som befinner seg i Mostadmarka på grensen til Selbu og som er med på «Elgmerkeprosjektet» som følge av påvist skrantesyke på elg.

41 elg er nå merket med GPS-sender, og tre av elgene befinner seg i Mostadmarka, resten av elgene befinner seg i Klæbu, Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu, skriver MAlvik kommune på sine nettsider.

Elgene ble merket ved hjelp av helikopter i løpet av februar og mars. Bevegelsene til elgene i terrenget kan følges på www.dyreposisjoner.no.

Gjennom prosjektet vil forvaltningsmyndigheter og forskere kunne få ny kunnskap om forekomst, utbredelse og eventuell spredning av skrantesyke i årene som kommer.

GPS-senderne vil også vise hvordan elg bruker arealene til ulike årstider.

Ved utgangen av mars er det tre elger som oppholder seg innenfor kommunegrensen.

Det er individ C2268, C 2269 og C2287.

Kilde: Malviknytt.no 29.03.2017

Hjertelig gapskratt under jubileumsrevy (Bladet.no)

Det ble en hjertelig mottagelse av premieren på UL Mostingens jubileumsrevy «Opplagt, itj nedlagt» i samfunnshuset i Mostadmark lørdag kveld. Her er det (fra v.) Line Stette, Bente Eidem og Elisabeth Renå som deler minner fra den nedlagte barnehagen; «hjertet i bøgda» under tittelnummeret. Foto: May Elisabeth Lund

En uforskammet sprek 40-årsjubilant mottok hyllesten fra sine egne i samfunnshuset i Mostadmark.

Det dirret av energi mellom sal og scene da Ungdomsslaget Mostingen inntok scenen på hjemmebane under jubileumsrevyen “Opplagt, itj nedlagt” som hadde premiere lørdag kveld.

Humørfylt markering

Lørdag var det nemlig på dagen 40 år siden UL Mostingen ble stiftet, noe som ble behørig feiret utover kvelden i samfunnshuset. Jubiléet ble markert med festlige perler fra lokalrevyen som har vært en kulturell bærebjelke i bygda gjennom flere tiår.

I tillegg fikk salen presentert flere nyskrevne nummer laget spesielt for jubileumsforestillingen. Og publikum lo så de gråt:

Gamle og nye nummer

Bernt Ole Ravlum satte stemningen fra start med «Katta hass Komrad» fra 2006.

Latterkulene satt også løst i salen under “Dunkan & Sjenstad (2001/2010) der avfallssortering avstedkom mye besvær for en  glitrende opplagt Line Stette.

«Kongen taler» i en oppdatert 2017-versjon vakte minst like mye latter som i 2014. Kostelig framført også denne gang av Thomas Johansen. Denne gang uten dronningen (Bente Eidem) ved sin side under talen.

Johansen og Eidem frydet dog publikum med glitrende samspill under til tider hysterisk morsomme «Kjerringmas» (2012) etter pause.

Fullt hus

Mostingene kjente selvsagt sin besøkelsestid og hadde lørdag gått mann av huse for å få med seg premieren i samfunnshuset.

Fullt hus og en formidabel respons, noe som fikk blant andre leder av ungdomslaget; Kenneth Aas til å smile fra øre til øre etter forestillingen:

Videre til Bruket

– Et kjempekick. Dette var kjempeartig, smilte Aas.

Han deltar selv både på scenen og som tekstforfatter under årets revy. Nå ser Aas frem til å få frem gapskratten også blant publikum i Bruket kulturhus førstkommende helg:

– Det blir interessant. Det blir artig å prøve noe nytt. Som Rune (Molund) sa i talen etter revyen, revyen har jo vært i Selbu, i Hommelvika, og til og med på Hitra tidligere. Vi har vært i Folkets hus, men vi har aldri vært i Bruket. Jeg synes også at det er kjempeartig at både ordfører og varaordfører er her i kveld. Det setter vi veldig pris på, uttalte en begeistret leder for UL Mostingen.

Kilde: Bladet.no 26.03.2017

Alt ligger til rette for å blåse nytt liv i bygda (Bladet.no)

F.v. Frank Schmiemann, Odd Bjørkli, Bernt-Ole Ravlum, Ole Christian Iversen, Solvi Skogstad, Anita Fredriksen, Jim Rune Krogstad, Per Hembre, Karin Renå, Stig Oddbjørn Aas, Johannes Stöhr, John-Atle Skjerve, Håvard Rønning og Laila Tøndel. Foto: Ole H. Sveian
Mostadmarkutvalget møttes for andre gang denne uka.

Arbeidsutvalget for Mostadmark og leder Stig Oddbjørn Aas har fått et rikholdig materiale å arbeide med.

Mandag møttes de for andre gang.

– Vi er en gruppe på femten personer som er bredt sammensatt fra lag og foreninger, politikere, Malvik kommune og Meraker Brug, sier Aas.

Han forteller at på mandagens møte kom det fram ideer og en del ting som de skal se nærmere på.

– Vi har etablert en arbeidsgruppe på fem personer som består av Karin Renå, Johannes Stöhr, Ole Hermann Sveian, Per Hembre og meg. Det er litt tidlig å legge frem saker til avisa, før vi har sett nærmere på dem. Men det er ikke noen hemmelighet at hvis bygda skal utvikle seg, så trenger vi tilflytting av nye mostinger også trenger vi næringsutvikling. Vi sliter også med dårlig internett. I tillegg er det en del enkeltsaker som har kommet på bordet, sier Aas som er litt forsiktig med å komme med for mange detaljer før de skal legge frem saken til kommunestyret i april.

– En del av det vi diskuterer må inn i arealplanen som skal vedtas av kommunestyret i april.

Vei til Sveberg

– Noe mer kan du vel komme med?

– Vi kunne tenkt oss en vei til Sveberg. Men vi er i tenkeboksen ennå og flere av ideene vi har på bordet ligger fram i tid. Å få fart i Mostadmark er ikke noe som blir gjort over natta. Men internett er noe som vi bør få en løsning på snart, sier Aas

Foldsjøen

Foldsjøen er også en viktig del av Mostadmark.

– Mange i bygda er oppsatt på å bevare den. Derfor er det fint at Meraker Brug er med i utvalget, slik at de kommer til orde i alle sakene. Det gjelder også tilflytting av nye mostinger. Da trengs det boligbygging og Meraker Brug, som er den største grunneieren i bygda, vil være en sentral aktør.

– Tror du at dere vil få liv i bygda?

– Ja, det tror jeg. Ellers ville vi ikke har holdt på dette. Men hvordan og hvilke tiltak som skal til, er litt for tidlig å si ennå. Og er det noen som har noen gode ideer vil vi gjerne at de tar kontakt, slik at vi kan ta dem med i arbeidet. Hvis det er noen som kan tenke seg å videreutvikle Mostadmark med ideer og penger, så er de hjertelig velkommen.

Har sovet

Han er klar på at bygda har sovet i timen.

– Ja, og derfor må vi se hva vi kan gjøre selv for å sette Mostadmark på kartet. Engasjementet i gruppa er sterkt. Og det kom mye folk på folkemøtet, så det lover godt.

– Er det håp for Mostadmark?

– Ja, det vil jeg absolutt si. En del er opp til oss selv, men det ser ut for at vi trenger noen døråpnere. Vi har mange av de samme utfordringene som andre bygder, men har en fordel med at vi har en ganske sentral beliggenhet. Vi har kort avstand til både Trondheim og flyplassen. I tillegg har vi en stor arbeidsgiver i Jøssåsen Landsby. Så alt ligger til rette for at vi kan blåse liv i bygda igjen, sier Stig Torbjørn Aas, leder av utvalget.

Kilde: Bladet 10.02.2017

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Del med andre da vel :-)