Jervfjellrennet 2020

Lørdag 07. Mars er det igjen duket for det tradisjonsrike turrenn med start ved Jervskogen skisenter og målgang ved kapellet  i Mostadmarka.

Løypemanskapet har vært å jobbet i traseen i flere uker og melder om svært gode forhold.

Fjellstuggu er også åpent denne dagen så da er det bare å ta seg en god pause og nyte en vaffel og varm kaffe.

Start trimklasse mellom kl. 9 og 11.

Start konkurranse kl. 12

Vi ønsker hjertelig velkommen og god tur over fjellet.

Fiber

Da har jeg fått bekreftet at utbyggingsavtale mellom Telenor og fylkeskommunen er signert den 4. Juli 2019 med en frist på 18 måneder for å avslutte utbygging av fiber i Mostadmarka. Interesserte hytteeiere blir kontaktet eter hvert. Det går også rykter om et egen bestillingsalternativ for hytter, men dette er ikke lansert enda!

Johannes

Status fiber

Mangler kun 9

Status per dags dato er 48 av minimum 57 bestilte fiber abonnementer, det betyr er at vi mangler kun 9 bestillinger på fiber for å sikre utbyggingen.

Husk at eksisterende kobbernett blir lagd ned innen 2021 og ikke lenger vedlikehold, dvs at hvis det skjer noe uforutsett før 2021 kan det hende at man står helt uten nett.

De som enda ikke er sikkert om det lønner seg å bestille fiber nå, men heller vil vente med håp at det blir enda billigere kan bare glemme det. Prisen på tilbudet er såpass bra med den subsidiering vi får fra fylkeskommunen og kommunen at det blir vanskelig å få det til ved et senere tidspunkt.

Trenger man hjelp med bestilling er det bare å ta kontakt med undertegnede eller naboen…!

Gå inn på

www.fiber.telenor.no

og bestill i dag

Godt oppmøte på folkemøte

I kveld, tirsdag 9.4. ble det avhold folkemøte om fiberutbygging i Mostadmark.

Mostingene kjente sin besøkelsestid
Bra oppmøte i samfunnshuset

Omlag 40-50 pers møtte opp.

Pål Magnar Dahlø fra Trøndelag Fylkeskommunen informerte om prosjektet og generelt om disse type utbygginger og finansieringen rundt dette.

Hans Christian Ingdahl fra Telenor informerte om tilbudet og kampanjen som Telenor kjører i forbindelse med nytegning av fiber og TV.

Bestill fiber idag

Gå inn på https://fiber.telenor.no for å bestille fiber.

Ønsker du å bestille fiber på hytta så må dette registreres utenom denne lenken. Send da gjerne adresse, navn og telefonnummer til undertegnende (Johannes Stöhr, tel. 909 15 071, eller johannes@jossasen.no) så kan vi lage en liste og sende den inn til Telenor som da tar kontakt.

Minimum 70%

Husk at minst 70% av husstandene må bestille et abonnement for at prosjektet skal gjennomføres.

Hvis du er i tvil om du trenger fiber, så må du huske på at det eksisterende kobbernett  (adsl) fases ut i løpet av få år og da er det fiber som gjelder.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt

for Mostadmark Utvikling og prosjektgruppa for fiber

Johannes Stöhr

 

Infomøte om fiberutbygging i Mostadmark

Sted: Mostadmark samfunnshus

Dato: 09.04.2019 kl.: 19-21

Tirsdag 9. April kl. 19-21 inviteres til infomøte om fiberutbygging i Mostadmark i samarbeid med Telenor, Trøndelag Fylkeskommune, Malvik Kommune og Mostadmark Utvikling.

Det vil bli gitt informasjon om prosjektet og det blir samtidig mulighet for å tegne abonnement for både internett og T-We, så her er det allerede mulighet for å sikre seg fiber-bredbånd.

Telenor sender også ut informasjon til de som innbefattes av prosjektet med opplysninger om infomøtet.

Mostadmark Utvikling føler at dette er et stort skritt i riktig retning og oppfordrer alle innenfor området (Mostadmark, fra Halvordsplassen og oppover) til å møte opp.

Dette er en gylden mulighet for bygda vår.

Det er også viktig å huske at det gamle kobbernettet fases mer og mer ut og hvis man ønsker å opprettholde dagens standard, så er det fiber som gjelder.

Vel møtt

Foldsjøen rundt

Turmarsj

Søndag 16. september arrangeres Foldsjøen rundt.

Dette er en turmarsj for hele familien. Møt opp for en flott tur!

Start mellom kl. 11.00 og 12.00

Start og mål er ved kjelleren til Mostadmark kapell.

Startkontigent: kr. 50,- pr. pers /kr. 120,- familie

Kiosksalg på Kleiva og kapellet.

Arr. Mostadmark idrettslag

Åpent møte i regi av Mostadmark Utvikling

Onsdag 5. September avholdt Mostadmark Utvikling et åpent møte for å få innspill fra bygda om kommuneplanens arealdel for 2018-2030 som ligger ute på høring. Videre var Lars Waldal, daglig leder ved Villa Vika, invitert for å fortelle om deres planer i Mostadmark og Rongnåsen.

Rundt 25 innbyggere møtte opp

MU hadde invitert Bernt Ole Ravlum, leder av ARESAM (politisk utvalg areal og samfunnsutvikling), for å snakke om kommunens arealplan og prosessene rundt.

Utover vedtaket i kommunenes samfunnsdel, som ble vedtatt i 2017 hvor Mostadmark har fått et eget punkt under mål 2, delmål 2.7 “Vi skal bidra til en positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark”, ble det vedtatt i høringsforslaget til arealplanen at følgende forslag taes med i arealplanen. (punktene 3.-5. er videreført fra kommuneplanen vedtatt i 2011)

  1. Nytt boligområde på Løva (B9)
  2. Ny fritidsbebyggelse ved Jøssåstjønna (F1)
  3. Spredt fritidsbebyggelse (FB)
  4. Spredt boligbebyggelse (SB)
  5. Spredt næringsbebyggelse (SN)

Dette er vi svært fornøyde med. På møte ble det en livlig diskusjon med mange synspunkter og meninger rundt temaet. I tillegg ble det snakket en del om vei og busstilbudet, noe som må jobbes videre med. MU utarbeider en høringsuttalelse som oversendes kommunen innen høringsfristen.

Lars Waldal fortalte om Villa Vikas planer i Mostadmark og forteller at de ønsker å bidra positivt til utvikling i Mostadmark. De ønsker å bygge ut tilbudet på Rongnåsen med et tilbygg og ny bolig. Planene er å flytte enda mere av tilbudet til Mostadmarka.

Tilslutt ble det enda kort informert om status “fiber” og “foldsjøen”.

MU takker for et godt møte og ønsker velkommen tilbake på årsmøte onsdag 21. November på samfunnshuset.

 

Felles skogtur til Hevilen

Førstkommende Søndag 17/6-2018 blir det felles skogtur til Hevilen.

Oppmøte Sneishaugan kl. 10.

Vi kjører til “Øyinj” nedom Fjellstuggu. Vi går om Fosslivollen-Hevilen-Heviltjønna-Bjørnstadtjønna-Finnpålstuggu-Fjellstuggu og tilbake til bilene.

Hele turen tar ca. 4 timer. Vi koker kaffe og spanderer ved Heviltjønna. Hvis været tillater det tenner vi bål for evt. grilling.

Hjertelig velkommen

Arr. Mostadmark IL

Fiber til Mostadmark

Oppdatering fra prosjektgruppe for Fiber.

Etter samtale med Dahlø i fylkeskommunen idag, skal det legges ut et fellesprosjekt for utbygging av fiberbredbånd, som innbefatter Mostadmarka, på doffin.no i løpe av uka (uke 24).  Det betyr i klartekst at ting er i gang og begynt å rulle.

Illustrasjonsbilde

Etter at anbudene har kommet inn og en eventuell kontrakt med utbygger er signert skal prosjektet være gjenomført i løpet av 18 måneder. Dette forutsetter selvfølgelig at det blir bra nok oppslutning fra interessenter. (min. 70%)

Dette er en svært positiv utvikling, så her gjelder det å være positiv og framsnakke fiberbredbånd/kabel tv, at vi får flest mulig interessenter.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnende.

Johannes Stöhr