Foldsjødemningen – Status

Kort oppdatering vedrørende status Foldsjødemnigen.

Malvik kommune arbeider for tiden med prosjektstart og planlegging. Det skal utføre flomberegninger, flomsone-kartlegginger, dambruddsbølgeberegninger, tekniske planer mv.. Disse skal godkjennes av NVE.

I følge prosjektplanen vil oppstart av nedtapping først skje i 2023. Utførelsen av rehabiliteringsarbeidene blir fra 2023 til 2024. Dette er en tentativ (foreløpig) plan og fremdriften vil i stor grad bestemmes av politiske vedtak samt vedtak og krav fra NVE.

Kristian Rolstad                                                                                  Leder Mostadmark Utvikling

 

Legg igjen en kommentar