Saker til årsmøtet i Mostadmark utvikling

MU avholder årsmøte 21.november. Forslag til saker ut over ordinære årsmøtesaker som ønskes tatt opp i møte oversendes leder innen 18.november.

Kristian.

Legg igjen en kommentar