NM i orientering- informasjonsmøte 5. november

NM i orientering
10 -13.september 2020 skal det arrangeres NM i orientering i Malvikmarka. Flere av løpene skal avvikles her i Mostadmarka.
Hovedkomiteen for NM-uka ønsker å informere om sine planer. Møtet er åpent for alle interesserte. Grunneiere og andre som blir direkte direkte berørt av arrangementet har fått egen invitasjon.
I den forbindelse avholdes det informasjonsmøte i samfunnshuset mandag 5.november 2018, kl.19.30.

Legg igjen en kommentar