Oppsummering fra åpent møte 5 september

Til orientering

Oppsummering fra åpent møte ligger under fanen til MU under: møteinnkallinger-og – referat folkemøter. Høringsuttalelsen ang kommuneplanens arealdel ligger under: Brev fra og til Mostadmark utvikling.

For MU

Anne Buhaug

Legg igjen en kommentar