Åpent møte i regi av Mostadmark Utvikling

Onsdag 5. September avholdt Mostadmark Utvikling et åpent møte for å få innspill fra bygda om kommuneplanens arealdel for 2018-2030 som ligger ute på høring. Videre var Lars Waldal, daglig leder ved Villa Vika, invitert for å fortelle om deres planer i Mostadmark og Rongnåsen.

Rundt 25 innbyggere møtte opp

MU hadde invitert Bernt Ole Ravlum, leder av ARESAM (politisk utvalg areal og samfunnsutvikling), for å snakke om kommunens arealplan og prosessene rundt.

Utover vedtaket i kommunenes samfunnsdel, som ble vedtatt i 2017 hvor Mostadmark har fått et eget punkt under mål 2, delmål 2.7 “Vi skal bidra til en positiv utvikling og tilrettelegge for vekst i Mostadmark”, ble det vedtatt i høringsforslaget til arealplanen at følgende forslag taes med i arealplanen. (punktene 3.-5. er videreført fra kommuneplanen vedtatt i 2011)

  1. Nytt boligområde på Løva (B9)
  2. Ny fritidsbebyggelse ved Jøssåstjønna (F1)
  3. Spredt fritidsbebyggelse (FB)
  4. Spredt boligbebyggelse (SB)
  5. Spredt næringsbebyggelse (SN)

Dette er vi svært fornøyde med. På møte ble det en livlig diskusjon med mange synspunkter og meninger rundt temaet. I tillegg ble det snakket en del om vei og busstilbudet, noe som må jobbes videre med. MU utarbeider en høringsuttalelse som oversendes kommunen innen høringsfristen.

Lars Waldal fortalte om Villa Vikas planer i Mostadmark og forteller at de ønsker å bidra positivt til utvikling i Mostadmark. De ønsker å bygge ut tilbudet på Rongnåsen med et tilbygg og ny bolig. Planene er å flytte enda mere av tilbudet til Mostadmarka.

Tilslutt ble det enda kort informert om status “fiber” og “foldsjøen”.

MU takker for et godt møte og ønsker velkommen tilbake på årsmøte onsdag 21. November på samfunnshuset.

 

Legg igjen en kommentar