NVE opprettholder sitt vedtak

I brev datert 29.06.2018 skriver NVE følgende, ” Vedtak om tillatelse til nedlegging av dam Foldsjøen av 5.4.2018 er påklaget av Malvik kommune, Mostadmark Utvikling Trondheimsregionens friluftsråd og Leif Sollihaug.

Alle klagene er gitt innen klagefristen og tilfredsstiller de øvrige vilkår for klagerett i forvaltningslovens kapittel VI. NVE har forberedt klagene i tråd med forvaltningsloven §33.

Vi kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 5.4.2018.

Klagene oversendes derfor Olje- og energidepartementet (OED) til endelig avgjørelse”.

Med bakgrunn i saksbehandling og argumentasjon var det ingen stor overraskelse for Mostadmark Utvikling at NVE  opprettholder sitt vedtak. Dette er sterkt beklagelig. Nå får vi  håpe at departementet ikke bare vurderer saken ensidig ut fra et bedriftsøkonomisk hensyn, men også tar hensyn til hvor viktig Foldsjøen er for allmennheten. Vi får krysse fingrene for at departementet kommer frem til en annen konklusjon og fatter vedtak om at Foldsjødemningen ikke skal nedlegges i tråd med grunneiers søknad og NVE`s vedtak.

AS Meraker Brug har ikke kommentert noen av klagene.

Kristian Rolstad

Leder

Legg igjen en kommentar