NVE vedtak om Meraker Bruks søknad om riving av Foldsjødemningen og bygging av Verksesfossen minikraftverk

NVE har nå fattet vedtak i Meraker Brug`s søknader om tillatelse til nedlegging av Foldsjødemningen og søknad om bygging av minikraftverk.

Følgende vedtak er fattet;                                                                     1)Meraker Brug gis tillatelse til nedlegging av Foldsjødemningen. Dagens demning vil hvis vedtaket blir stående bli redusert med 4.9m.                                                          2)Meraker Brug gis ikke tillatelse til bygging av Verkesfossen minikraftverk.                                                                                  For begge vedtakene er det en klagefrist på 3 uker. Styret i MU vil ta saken til behandling i styremøte 11.april.

Hele saken finnes på NVE sin hjemmeside under avsnitt konsesjonssaker

 

Legg igjen en kommentar