Oppdatering fra prosjekt “Fiber”

Etter ny samtale med Pål Magnar Dahlø i fylkeskommunen blir det mer å mer realistisk at det blir fiber også i Mostadmarka (fra Halvorsplassen og oppover) i løpe av rimelig tid. I følge av en grovkalkyle som er gjort av Telenor vil tilkoblingsgebyret ikke blir mer enn rundt kr. 5000,-  (med forbehold)

Det er tegnet en intensjonsavtale med Telenor for området “Halla/Bakken” med en opsjon for Mostadmarka. Det betyr at hvis finansiering fra kommunal side samt tilstrekkelig med interessenter (kunder) er tilstede, blir det fiber internet og mulighet for kabel TV innen kort tid!

Veien videre

Rett etter påske blir det sannsynligvis invitert til et info møte hvor Telenor legger frem det de kan tilby av internett og TV løsninger. Her blir det kanskje allerede mulighet å skive seg opp og bestille tjenestene.

Restene er opp til oss

Nå gjelder det for oss å skape positivitet rundt dette for å få flest mulig folk med på det. Jo flere som er interessert desto bedre.

Det å oppgradere boligen med fiber er tross alt også en investering i fremtiden, selv om man kanskje ikke har behov for fiber/kabel TV her og nå, så er det det som er fremtiden og vil gi en verdiøkning for huset/boligen. Samtidig legges det tilrette og blir mer attraktivt for nye folk å bosette seg og eventuelt etablere noe i Mostadmarka.

Johannes Stöhr

Legg igjen en kommentar