Ny sonestruktur / prismodell AtB

Malvik arbeiderparti holdt i går åpent møte om saken. Leder i Hovedutvalg transport (Trøndelag fylkeskommune) Per Olav Skurdal Hopsø og adm direktør Janne Solli AtB informerte og svarte på spørmål.
Leder i Mostadmark Utvikling (MU) Kristian Rolstad, var til stede og fikk gitt tilbakemelding på hvordan dette slår uheldig ut for bygdas innbyggere. Vi fikk stor forståelse fra Hopsø og Solli om at å skille Mostadmark fra resten av kommunen ikke var bra. De gav tilbakemelding på at det var gode muligheter for å få rettet opp dette. Etter som vedtatt sonestruktur / prismodell er politisk vedtatt må saken gis ny politisk behandling før endringen kan gjennomføres.
MU vil takke Malvik kommune og spesielt ordfører Ingrid Aune for den måten saken er blitt fulgt opp på til beste for bygdas innbyggere.

Legg igjen en kommentar