Folkemøte angående fiberutbygging

Mandag 15.01. var det folkemøte angående fiberutbygging i deler av Mostadmarka, arrangert av Mostadmark utvikling og arbeidsgruppa for fiberutbygging.

Mellom 20 og 30 innbyggere møtte opp

Per Magnar Dahlø fra fylkeskommunen og en representant fra Telenor var invitert for å fortelle om sine roller i dette prosjektet. De forteller at de har vært med på flere lignende prosjekter og at det til syvende og sist er interessen bland innbyggerne som bestemmer om prosjektet blir gjenomført. Så her gjelder det å fremsnakke og tydeliggjøre at fiber med mulighet for kabel TV er fremtiden og en grunnleggende del av utviklingen.  Selv om man kanskje ikke har behov for fiber på nåværende tidspunkt er det tross alt også en verdiøkning på hus og eiendom. Det blir større og større behov for raskere internett enn det nåværende kobbernettet klarer å levere. Det nevnes også at det eksisterende kobbenett blir høyst sannsynlig avsluttet i løpet av en til to år i tilfelle at det blir fiber i Mostadmarka.

Godt oppmøte under folkemøte

Veien videre

Fylkeskommunen har lagd ut et anbud for fiberutbygging fra Halla til Jervskogen med søknadsfrist i slutten av Januar. Etter dette kommer de med en kostnadsramme per husstand som da også kan gjelde for Mostadmarka. Etter det inviterer Mostadmark utvikling i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og utbygger igjen til et nytt infomøte for å bli litt mere konkret i forhold til interesse og kostnad.

Legg igjen en kommentar