Hjem

3 siste blogg innlegg:

  • Foldsjødemningen – valg av utbedringsalternativ 30.mars, 2020 by Kristian Rolstad - Kommunestyret vedtok i kveld følgende: “Kommunestyret vedtar utbedringsalternativ 2 med høyeste regulerte vannstand (HRV) kote 206,9 for damanlegget på Foldsjøen”. I sin saksutredning skriver rådmannen blant annet, “for Malvik kommune er NVE og OED sine tilbakemeldinger avklarende for økonomi og videre prosess i arbeidet med damanlegget. Når kommunestyret har gjort vedtak om HRV, skjer følgende: …
  • Økonomisk støtte 24.mars, 2020 by Kristian Rolstad - Økonomisk støtte Mostadmark Utvikling har mottatt økonomisk støtte til drift av foreninga på i alt kr 10.000.- fra Malvik kommune. Støtten kommer meget med og vi takker kommunestyret for bidraget. Kristian Rolstad                                               …
  • Jervfjellrennet 2020 4.mars, 2020 by Johannes Stöhr - Lørdag 07. Mars er det igjen duket for det tradisjonsrike turrenn med start ved Jervskogen skisenter og målgang ved kapellet  i Mostadmarka. Løypemanskapet har vært å jobbet i traseen i flere uker og melder om svært gode forhold. Fjellstuggu er også åpent denne dagen så da er det bare å ta seg en god pause …

 

Aktuelt

Mostmark sin kalender (3 neste innslag):
Sorry, no results matched your criteria.

Se alle innslag i selve kalenderen og husk at alle kan registrere sine arrangement her.

I nyhetene

Om oss

Som mange andre bygder ser vi en utfordring i at tjenestetilbud har blitt sentralisert og dermed nedlagt: bibliotek, skole og nå  i 2017 barnehagen. Mostadmark er fortsatt ei levende bygd, men vi som bor her ser at noe må gjøres – naturskjønne omgivelser er ikke nok. Vi ønsker å dra i samme retning, slik at vi opprettholder et levende og trivelig nærmiljø, får etablert en god infrastruktur og tilrettelegger for lokal næring. Alt dette slik at bygda er et godt sted å vokse opp og å bo i. Mostadmark Utvikling ble stiftet 2.oktober 2017 og er en sammenslutning av lag og foreninger med tilhørighet i Mostadmark samt enkeltpersoner som brenner for bygda.                                           

Mostadmark Utvikling skal bidra til at Mostadmarksamfunnet får en positiv utvikling samt tilrettelegge for vekst i bygda.

Kontakt oss

Har du:

  • som enkeltperson, lag eller forening lyst til å publisere informasjon på dette nettstedet (du får opplæring)
  • forslag til endringer eller stoff som bør publiseres

Ta kontakt med Robin Steen robistee@gmail.com.