Hjem

3 siste blogg innlegg:

  • Årsmøte Mostadmark Samfunnshus. 9.mars, 2021 by Anne Buhaug - Årsmøte i Mostadmark Samfunnshus planlegges gjennomført tirsdag 23 Mars 2021 , kl 19.00. Vanlige årsmøtesaker.
  • Nei til utbygging av vindkraft 16.februar, 2021 by Kristian Rolstad -  NEI TIL UTBYGGING AV VINDKRAFT I LEKSDAL STATSALMENING – DEBATTINNLEGG BLADET Mostadmark Utvikling (MU) ble stiftet 2.oktober 2017 og er en sammenslutning av lag og foreninger med tilhørighet i Mostadmark. Mostadmark Utvikling skal bidra til at Mostadmarksamfunnet får en positiv utvikling samt tilrettelegge for vekst i bygda. Mostadmark Utvikling er meget bekymret for Arise AB …
  • Foldsjødemningen – valg av utbedringsalternativ 30.mars, 2020 by Kristian Rolstad - Kommunestyret vedtok i kveld følgende: “Kommunestyret vedtar utbedringsalternativ 2 med høyeste regulerte vannstand (HRV) kote 206,9 for damanlegget på Foldsjøen”. I sin saksutredning skriver rådmannen blant annet, “for Malvik kommune er NVE og OED sine tilbakemeldinger avklarende for økonomi og videre prosess i arbeidet med damanlegget. Når kommunestyret har gjort vedtak om HRV, skjer følgende: …

 

Aktuelt

Mostmark sin kalender (3 neste innslag):
Sorry, no results matched your criteria.

Se alle innslag i selve kalenderen og husk at alle kan registrere sine arrangement her.

I nyhetene

Om oss

Som mange andre bygder ser vi en utfordring i at tjenestetilbud har blitt sentralisert og dermed nedlagt: bibliotek, skole og nå  i 2017 barnehagen. Mostadmark er fortsatt ei levende bygd, men vi som bor her ser at noe må gjøres – naturskjønne omgivelser er ikke nok. Vi ønsker å dra i samme retning, slik at vi opprettholder et levende og trivelig nærmiljø, får etablert en god infrastruktur og tilrettelegger for lokal næring. Alt dette slik at bygda er et godt sted å vokse opp og å bo i. Mostadmark Utvikling ble stiftet 2.oktober 2017 og er en sammenslutning av lag og foreninger med tilhørighet i Mostadmark samt enkeltpersoner som brenner for bygda.                                           

Mostadmark Utvikling skal bidra til at Mostadmarksamfunnet får en positiv utvikling samt tilrettelegge for vekst i bygda.

Kontakt oss

Har du:

  • som enkeltperson, lag eller forening lyst til å publisere informasjon på dette nettstedet (du får opplæring)
  • forslag til endringer eller stoff som bør publiseres

Ta kontakt med Robin Steen robistee@gmail.com.