Infomøte om fiberutbygging i Mostadmark

Sted: Mostadmark samfunnshus

Dato: 09.04.2019 kl.: 19-21

Tirsdag 9. April kl. 19-21 inviteres til infomøte om fiberutbygging i Mostadmark i samarbeid med Telenor, fylkesmannen i Trøndelag, Malvik Kommune og Mostadmark utvikling.

Det vil bli gitt informasjon om prosjektet og det blir samtidig mulighet for å tegne abonnement for både internett og T-We, så her er det allerede mulighet for å sikre seg fiber-bredbånd.

Telenor sender også ut informasjon til de som innbefattes av prosjektet med opplysninger om infomøtet.

Mostadmark Utvikling føler at dette er et stort skritt i riktig retning og oppfordrer alle innenfor området (Mostadmark, fra Halvordsplassen og oppover) til å møte opp.

Dette er en gylden mulighet for bygda vår.

Det er også viktig å huske at det gamle kobbernettet fases mer og mer ut og hvis man ønsker å opprettholde dagens standard, så er det fiber som gjelder.

Vel møtt

Foldsjødemningen – kommunestyrets behandling

GLADSAK:

Kommunestyret har nettopp avsluttet behandlingen om hvorvidt kommunen skal ta over ansvaret for Foldsjødemningen fra AS Meraker Brug.                                       Et nesten samlet kommunestyret var svært fornøyd med og kommenterte at dette ville bidra til å sikre og fremme de allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Malvik. Kun Fremskrittspartiet tre medlemmer var uenig og stemte mot dette. Nå skal rådmannen gjennomføre og avslutte forhandlinger med AS Meraker Bruk om selve avtalen.          AS Meraker Brug har signalisert at de ønsker å være med å bidra til utvikling av bl.a Langnesset som frilufts- rekreasjonsområde noe som er svært positivt.      Kommunestyret vil få fremlagt sak om utbedringsalternativ med tilhørende finansiering når NVE (Norges vassdrag og energiverk) har vurdert konsesjonsplikten. For Mostadmark- og Malvik samfunnet er dette en skikkelig gladsak. Mostadmark Utvikling setter pris på den støtten som nesten hele kommunestyret her har gitt og som er i tråd med kommunestyrets vedtak om at kommunen skal være med å bidra til vekst og utvikling i Mostadmark

Kristian Rolstad                                                                                Leder Mostadmark Utvikling

 

Foldsjødemningen

Gladnyhet!

Formannskapet har i dag mot Fremskrittpartiets stemme vedtatt at kommunen skal overta Foldsjødemningen fra Meraker Brug as.

Saken oversendes nå kommunestyret for endelig behandling den 28.januar.

Dette er en skikkelig gladmelding for oss mostinger og alle andre som bruker Foldsjøen som rekreasjonsområde

Kristian Rolstad

Mostadmark Utvikling

Foldsjødemningen

Gladnyhet nr en 2019.

Rådmannen innstiller på at Malvik kommune skal overta eierskapet til demningen på Foldsjøen. Rådmannen har gjennom dialog med Meraker Brug as kommet frem til et forslag til avtale som nå settes på dagsorden til formannskapet og kommunestyret. Følgende innstilling fremmes:

  1. Malvik kommune inngår en privatrettslig avtale med AS Meraker Brug om å overta eierskapet til damanlegget på Foldsjøen med tilhørende ansvar og forpliktelser. Formålet
    er å sikre og fremme allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljø, flomberedskap, friluftsliv og folkehelse i Foldsjøen og Mostadmark.
  2. AS Meraker Brug får klausul i avtalen om gjenkjøp av damanlegget på Foldsjøen. Ved gjenkjøp skal gjenkjøpsprisen fastsettes til damanleggets tekniske verdi på gjenkjøpstidspunktet. Avtalen tinglyses.
  3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med AS Meraker Brug på vegne av Malvik kommune.
  4. Når eierskapet til damanlegget er avklart, må Malvik kommune oppfylle lovpålagte krav og ta stilling til hvordan damanlegget skal utformes. Rådmannen vurderer ny
    miljømessig utforming med HRV på kote 206,9 (alternativ 2), som det beste alternativet. Rådmannen tar forbehold i forhold til eventuelle krav om konsesjon knyttet til ombyggingstiltak på damanlegget som kan ha betydning for økonomi og prosess. Rådmannen bes legge fram ny sak om valg av utbedringsalternativ med tilhørende finansiering til politisk behandling når NVE har vurdert konsesjonsplikten.

Mostadmark Utvikling er meget godt fornøyd med, og som når det gjelder vannstanden i Foldsjøen, er helt i tråd med vår høringsuttalelse til NVE ved behandling av konsesjons-søknaden. Dette vil sikre tilfredsstillende vannstand både i Foldsjøen og Litjfoldsjøen. Vi må nå sette vår lit til at kommunens politikere følger rådmannen  innstilling slik at Foldsjøen også i fremtiden kan fremstå som en viktig arena for kommunens innbyggere. Vi får også håpe på at NVE stiller seg positiv til  den avtalen som nå foreligger. NVE skal godkjenne konsesjonsplikten.

 

 

Suksess med klubb og duppe!

Denne flotte gjengen disket opp med klubb og duppe i samfunnshuset i går.

De godt og vel 300 hjemmelagde ballene fikk bein å gå på. Gjengen hadde startet tidlig på søndag morgen for å gjøre klart til sultne gjester. Praten gikk livlig rundt bordene og det var bare ros å høre om den gode maten. Et vellykket arrangement som også bidrog til noen ekstra kroner til vedlikehold av samfunnshuset.  Helge Malvik var den heldige vinneren av fruktkurva, som ble loddet ut. Tror nok mange vil ta turen neste gang også, når det fristes med søndagsmiddag og trivelig prat i samfunnshuset.

NM i orientering- informasjonsmøte 5. november

NM i orientering
10 -13.september 2020 skal det arrangeres NM i orientering i Malvikmarka. Flere av løpene skal avvikles her i Mostadmarka.
Hovedkomiteen for NM-uka ønsker å informere om sine planer. Møtet er åpent for alle interesserte. Grunneiere og andre som blir direkte direkte berørt av arrangementet har fått egen invitasjon.
I den forbindelse avholdes det informasjonsmøte i samfunnshuset mandag 5.november 2018, kl.19.30.

Førjulsbasar i Mostadmark Kapell med Cappella

Kjære sambygdinger!

Kom i julestemning med oss i Cappella, Vi inviterer til førjulsbasar, flott korsang og soloinnslag i Mostadmark kapell. Sett av søndag 25. november kl 12 – 14.

Dette blir et trivelig avbrekk i en ellers så hektisk førjulstid. Ta med familie, venner, unge, eldre og del denne stunden med oss.

Vi gleder oss til å se dere og å synge for dere!

Anne Buhaug

Oppsummering fra åpent møte 5 september

Til orientering

Oppsummering fra åpent møte ligger under fanen til MU under: møteinnkallinger-og – referat folkemøter. Høringsuttalelsen ang kommuneplanens arealdel ligger under: Brev fra og til Mostadmark utvikling.

For MU

Anne Buhaug